Werkgroepen

De afdeling Utrecht van de PvdA heeft verschillende werkgroepen. Op Dynamiek na hebben de werkgroepen een thematisch karakter. Het doel van de werkgroepen is het uitwisselen van informatie en meningsvorming rondom actuele ontwikkelingen binnen gemeentelijke en landelijke beleidskwesties, vanuit een PvdA perspectief.

De werkgroepen fungeren – door bijvoorbeeld het schrijven van notities – onder andere als klankbord voor fractieleden, die zich in de betreffende raadscommissie bezig houden met de onderwerpen die op het terrein van de werkgroepen liggen. Daarnaast hebben de werkgroepen een adviserende rol bij de totstandkoming van verkiezingsprogramma’s en gemeentebegrotingen.

De volgende werkgroepen zijn in de afdeling actief: