Berichten

Zwemlessen voor alle kinderen met een U-pas

door Ruben Post op 11 juli 2017

De gemeente moet zwemlessen aanbieden aan alle kinderen met een U-pas, zodat zij hun A-diploma kunnen halen. Financiering hiervan komt uit het extra geld (€ 1,8 mln.) dat Utrecht dankzij PvdA-staatssecretaris Klijnsma jaarlijks beschikbaar kan stellen voor kinderen in armoede. Ook zal een gedeelte hiervan worden ingezet voor meer wijkgerichte activiteiten op het gebied van sport en cultuur. En gaat het college op ons verzoek afspraken maken met scholen om te waarborgen dat alle kinderen deel kunnen nemen aan alle schoolactiviteiten, zoals schoolreisjes.

lees verder »

Verhoging sporttarieven is oneerlijk.

door Gadiza Bouazani op 6 juli 2017

De PvdA Utrecht vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten. De nieuwe sporttarieven die wethouder Jansen (SP) wil doorvoeren zijn oneerlijk, waardoor de contributie voor veel sportieve Utrechters onnodig omhoog gaat. Samen met Sporting’70, Domstad Dodgers en tafeltennisclub Fletio vertellen wij in dit filmpje waarom dit beleid oneerlijk is.

lees verder »

Inburgeringstrajecten moeten beter

door Bouchra Dibi op 5 juli 2017

De Landelijke Rekenkamer heeft een rapport uitgebracht over de wet inburgering. De conclusies liegen er niet om. De PvdA heeft meerdere signalen ontvangen dat ook in Utrecht de situatie rondom inburgering zeer zorgelijk is. Daarom stel ik morgen de volgende vragen aan het college.

lees verder »

PvdA in de buurt: Leidsche Rijn

door Bouchra Dibi op 4 juli 2017
Foto PvdA Utrecht

Op zaterdag 8 juli gaan we voor de laatste keer voor het zomerreces de buurt in om met de bewoners en jongeren van Leidsche Rijn in gesprek te gaan over de behoefte aan voldoende jongerenvoorzieningen in en rond de wijk.

Het college en de gemeenteraad hebben onze motie ‘Voldoende voorzieningen voor jongeren’ tijdens het slotdebat van de Voorjaarsnota niet gesteund. Onbegrijpelijk, wat ons betreft. Zeker gezien het feit dat het college zelf, in een op 13 juni jl. naar de raad gestuurd onderzoeksrapport*, concludeerde dat het aantal voorzieningen voor jongeren in groeiwijken zoals Leidsche Rijn achterblijft bij de vraag.

lees verder »

Telefonische Hulpdienst Utrecht doet geweldig werk

door Erwin Derks op 3 juli 2017

Bij het raadswerk hoort dat je mensen en organisaties uit onze stad bezoekt. Ik vind dit één van de meest waardevolle onderdelen van ons werk. Afgelopen week bezocht ik de Telefonische Hulpdienst Utrecht, die ongelooflijk goed werk doen. Hier volgt mijn verslag van dit bezoek.

lees verder »