Raadsleden

Ruben Post

Fractievoorzitter

Cultuur, Werk en Inkomen, Verkeer en Mobiliteit.

Bouchra Dibi

Raadslid

Welzijn, Maatschappelijke opvang, Participatie, Jeugdzorg, Volksgezondheid.

Bülent Isik

Raadslid

Veiligheid, Openbare Orde, Wonen, Duurzaamheid, Milieu, Openbare Ruimte, Groen, Ruimtelijke ordening, Vastgoed, Grondbeleid.

Gadiza Bouazani

Raadslid

Sport, Onderwijs, Economische zaken, Stadspromotie, Internationale zaken.

Erwin Derks

Raadslid

Transitie langdurige zorg, WMO, Financiën, Stationsgebied.