• PvdA Ombudsteam

    Heeft u een steuntje in de rug nodig of loopt u vast in een wirwar van regels? Schakel dan het PvdA Ombudsteam in! PvdA-lid of niet, het ombudsteam probeert voor iedereen een antwoord te vinden.

    Lees hier meer >

Oproep: kandideer je voor de gemeenteraad

door Marnix Brinkman op 1 juli 2017

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zoekt de PvdA Utrecht enthousiaste leden die de sociaaldemocratische waarden goed kunnen vertegenwoordigen als kandidaat voor de gemeenteraad, als lijsttrekker of als mogelijke wethouder.

lees verder »

De NRU en andere successen in het slotdebat

door Ruben Post op 30 juni 2017
Foto gemeente Utrecht

Gisteren, 29 juni, is het voorstel van de PvdA en CDA om € 19 miljoen extra gemeentegeld beschikbaar te stellen voor de ambitie van drie verdiepte pleinen bij de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Een mooie inzet om de onderhandelingen met de provincie en het rijk tegemoet te gaan. De drie verdiepte pleinen zijn van groot belang om de leefbaarheid van de wijk Overvecht te waarborgen als de NRU wordt heringericht.
In het slotdebat over de Voorjaarsnota zijn daarnaast 7 van de 10 door de PvdA ingediende moties aan- of overgenomen.

lees verder »

Werken aan een ongedeelde stad

door Ruben Post op 29 juni 2017
Foto PvdA Utrecht

Vandaag wordt de Voorjaarsnota 2017 behandeld in de Utrechtse gemeenteraad. De PvdA wil dat álle Utrechters kunnen genieten van onze prachtige stad. Genieten, en vooruit gaan, kan pas als mensen beschikken over basiszekerheden. En dat is lang niet voor alle Utrechters weggelegd. Er zijn harde scheidslijnen in onze stad. Tussen hoog- en laagopgeleiden. Tussen de ene en de andere cultuur. Om de ongelijkheid te bestrijden hebben we verschillende moties en amendementen ingediend.

lees verder »

Toekomst voor onze Jeugd

door Ruben Post op 29 juni 2017

Alle jongeren in Utrecht verdienen een mooie toekomst! Het Utrechtse college heeft hier onvoldoende oog voor. Daarom presenteert onze fractie vandaag, bij de behandeling van de Voorjaarsnota, het actieplan Toekomst voor onze Jeugd. Hiermee zorgen wij voor beter onderwijs, goede stageplaatsen, betere zorg en een veilige omgeving.

lees verder »

Bed, Bad, Brood

door Bouchra Dibi op 22 juni 2017

Het college heeft in mei een brief aan de gemeenteraad gestuurd waarin zij stellen dat er in Utrecht geen mensen op straat mogen leven en dat iedereen recht heeft op bed, bad en brood. Helaas moeten we constateren dat de praktijk anders is. Daarom stel ik vandaag, mede namens mijn collega’s van de ChristenUnie en GroenLinks, vragen aan het college.

lees verder »