Bouchra Dibi

Raadslid
Welzijn, Maatschappelijke opvang, Participatie, Jeugdzorg, Volksgezondheid.
Wijken: Overvecht en Zuidwest.

De beslissing om in de politiek actief te worden heb ik deels uit frustratie genomen. Als opbouwwerker merkte ik dat er soms beslissingen genomen werden vanuit de gemeente waar ik totaal niks mee kon – en bewoners al helemaal niet. Als opbouwwerker kon ik de dingen niet echt veranderen en dat kan het gemeentebestuur wel. In de raad worden de beslissingen genomen en daar wilde ik onderdeel van zijn, want de raad is uiteindelijk de baas! Politiek is voor mij een middel om zaken in onze maatschappij te veranderen.

Ruim 100 handtekeningen tegen verzelfstandiging buurtspeeltuinen

door Bouchra Dibi op 20 september 2017
Foto PvdA Utrecht

De Partij van de Arbeid heeft in Pijlsweerd ruim 100 handtekeningen opgehaald tegen het voorstel om de buurtspeeltuinen te verzelfstandigen. Bewoners zullen dit tegengeluid donderdag in de raadszaal laten horen door de handtekeningen aan het College van Burgemeester en Wethouders te overhandigen.

lees verder »

Lachgas is niet om te lachen

door Bouchra Dibi op 14 september 2017

De naam lachgas doet vermoeden dat het best grappig is. Helaas, niets is minder waar. Steeds meer jongeren gebruiken het, maar kennen de risico’s niet. Ik wil dat het college actie onderneemt en dien vanavond in de gemeenteraad een actuele motie in.

lees verder »

Inburgeringstrajecten moeten beter

door Bouchra Dibi op 5 juli 2017

De Landelijke Rekenkamer heeft een rapport uitgebracht over de wet inburgering. De conclusies liegen er niet om. De PvdA heeft meerdere signalen ontvangen dat ook in Utrecht de situatie rondom inburgering zeer zorgelijk is. Daarom stel ik morgen de volgende vragen aan het college.

lees verder »

PvdA in de buurt: Leidsche Rijn

door Bouchra Dibi op 4 juli 2017
Foto PvdA Utrecht

Op zaterdag 8 juli gaan we voor de laatste keer voor het zomerreces de buurt in om met de bewoners en jongeren van Leidsche Rijn in gesprek te gaan over de behoefte aan voldoende jongerenvoorzieningen in en rond de wijk.

Het college en de gemeenteraad hebben onze motie ‘Voldoende voorzieningen voor jongeren’ tijdens het slotdebat van de Voorjaarsnota niet gesteund. Onbegrijpelijk, wat ons betreft. Zeker gezien het feit dat het college zelf, in een op 13 juni jl. naar de raad gestuurd onderzoeksrapport*, concludeerde dat het aantal voorzieningen voor jongeren in groeiwijken zoals Leidsche Rijn achterblijft bij de vraag.

lees verder »

Bed, Bad, Brood

door Bouchra Dibi op 22 juni 2017

Het college heeft in mei een brief aan de gemeenteraad gestuurd waarin zij stellen dat er in Utrecht geen mensen op straat mogen leven en dat iedereen recht heeft op bed, bad en brood. Helaas moeten we constateren dat de praktijk anders is. Daarom stel ik vandaag, mede namens mijn collega’s van de ChristenUnie en GroenLinks, vragen aan het college.

lees verder »