Ruben Post

Fractievoorzitter
Cultuur, Werk en Inkomen, Verkeer en Mobiliteit.
Wijken: Oost

“In september 2014 ben ik weer beëdigd als gemeenteraadslid, vanwege het vertrek van Gilbert Isabella naar de BES-eilanden. Ik heb veel zin weer aan de slag te gaan, zoals ik dat de afgelopen vier jaar ook met veel plezier heb gedaan. Onze idealen proberen te realiseren in je eigen stad, wat is er mooier dan dat?

Ik ben 38 jaar en samen met mijn vrouw woon ik met veel plezier in Zuilen. In het dagelijks leven werk ik bij het ministerie van Economische Zaken. Voordat ik in 2010 gemeenteraadslid werd, was ik al op verschillende manieren actief in de PvdA. De afgelopen vier jaar was ik in de raad onder andere woordvoerder verkeer en fractievoorzitter. Ik ga me dit keer bezighouden met de onderwerpen werk en inkomen, verkeer en cultuur. Ook ben ik contactpersoon voor de wijk Oost in de fractie. Het is natuurlijk anders dan in de vorige periode, met een kleinere fractie en in de oppositie, maar de opdracht blijft hetzelfde: vanuit onze sociaal-democratische idealen resultaten bereiken voor de Utrechters.

De komende jaren wil ik veel energie zetten op het onderwerp werk en inkomen. Zorgen voor werk voor zoveel mogelijk Utrechters, met extra aandacht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bij het verkeersbeleid wil ik doorgaan met mijn inzet van de afgelopen jaren, waarbij leefbaarheid, gezondheid en bereikbaarheid de trefwoorden zijn. We moeten nog veel doen om onze lucht schoner te maken en ik ben ervan overtuigd dat dit kan zonder dat dit ten koste gaat van bereikbaarheid. Dat vergt wel scherpe keuzes gericht op het stimuleren van fiets, OV en schoon vervoer. Tenslotte wil ik ervoor zorgen dat het culturele klimaat in onze stad wordt gekoesterd en versterkt.

Er is dus veel te doen. Ik ben zeer gemotiveerd hier de komende vier jaar samen met PvdA-leden en –stemmers en andere Utrechters keihard aan te werken.”

 

Zwemlessen voor alle kinderen met een U-pas

door Ruben Post op 11 juli 2017

De gemeente moet zwemlessen aanbieden aan alle kinderen met een U-pas, zodat zij hun A-diploma kunnen halen. Financiering hiervan komt uit het extra geld (€ 1,8 mln.) dat Utrecht dankzij PvdA-staatssecretaris Klijnsma jaarlijks beschikbaar kan stellen voor kinderen in armoede. Ook zal een gedeelte hiervan worden ingezet voor meer wijkgerichte activiteiten op het gebied van sport en cultuur. En gaat het college op ons verzoek afspraken maken met scholen om te waarborgen dat alle kinderen deel kunnen nemen aan alle schoolactiviteiten, zoals schoolreisjes.

lees verder »

De NRU en andere successen in het slotdebat

door Ruben Post op 30 juni 2017
Foto gemeente Utrecht

Gisteren, 29 juni, is het voorstel van de PvdA en CDA om € 19 miljoen extra gemeentegeld beschikbaar te stellen voor de ambitie van drie verdiepte pleinen bij de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Een mooie inzet om de onderhandelingen met de provincie en het rijk tegemoet te gaan. De drie verdiepte pleinen zijn van groot belang om de leefbaarheid van de wijk Overvecht te waarborgen als de NRU wordt heringericht.
In het slotdebat over de Voorjaarsnota zijn daarnaast 7 van de 10 door de PvdA ingediende moties aan- of overgenomen.

lees verder »

Werken aan een ongedeelde stad

door Ruben Post op 29 juni 2017
Foto PvdA Utrecht

Vandaag wordt de Voorjaarsnota 2017 behandeld in de Utrechtse gemeenteraad. De PvdA wil dat álle Utrechters kunnen genieten van onze prachtige stad. Genieten, en vooruit gaan, kan pas als mensen beschikken over basiszekerheden. En dat is lang niet voor alle Utrechters weggelegd. Er zijn harde scheidslijnen in onze stad. Tussen hoog- en laagopgeleiden. Tussen de ene en de andere cultuur. Om de ongelijkheid te bestrijden hebben we verschillende moties en amendementen ingediend.

lees verder »

Toekomst voor onze Jeugd

door Ruben Post op 29 juni 2017

Alle jongeren in Utrecht verdienen een mooie toekomst! Het Utrechtse college heeft hier onvoldoende oog voor. Daarom presenteert onze fractie vandaag, bij de behandeling van de Voorjaarsnota, het actieplan Toekomst voor onze Jeugd. Hiermee zorgen wij voor beter onderwijs, goede stageplaatsen, betere zorg en een veilige omgeving.

lees verder »

College heeft onvoldoende oog voor tweedeling in Utrecht

door Ruben Post op 1 juni 2017
Foto Jan Lankveld

Iedereen moet kunnen genieten van Utrecht! Maar, Utrecht is een verdeelde stad. Veel meer dan je op het eerste gezicht zou zeggen. En hoewel het geld tegen de plinten opklotst doet het college veel te weinig om de tweedeling in de stad aan te pakken. In mijn algemene beschouwing van de Voorjaarsnota maak ik duidelijk hoe de PvdA het anders zou doen.

lees verder »