13 december, om 20:00

Algemene ledenvergadering

Op 13 december stellen we de begroting en het jaarplan voor 2018 vast. De stukken worden uiterlijk twee weken voor de vergadering op deze website gepubliceerd en naar de leden gestuurd.