11 juli 2017

Zwemlessen voor alle kinderen met een U-pas

De gemeente moet zwemlessen aanbieden aan alle kinderen met een U-pas, zodat zij hun A-diploma kunnen halen. De gemeenteraad steunde afgelopen donderdag unaniem mijn voorstel om dit te regelen. Financiering hiervan komt uit het extra geld (€ 1,8 mln.) dat Utrecht dankzij PvdA-staatssecretaris Klijnsma jaarlijks beschikbaar kan stellen voor kinderen in armoede.

A-Zwemdiploma
Kinderen die op een school zitten die deelneemt aan het schoolzwemmen, kunnen nu al gratis zwemles krijgen. Maar slechts 1/3 van de Utrechtse scholen doet mee aan schoolzwemmen. De andere kinderen kunnen zwemlessen betalen via het Kindbudget van de U-pas, maar daarvoor moeten twee jaar lang hun volledige budget (€ 275) én nog eens een flink bedrag bijbetalen. Het kost namelijk ongeveer € 700,- om je A-diploma te halen. Nu komt er dus een einde aan het oneerlijke onderscheid tussen kinderen die wel en kinderen die geen schoolzwemmen hebben.

Daarnaast is het voordeel dat kinderen hun Kindbudget aan andere nuttige dingen kunnen besteden, zoals de contributie van een sportvereniging. Het college komt dit najaar met de uitwerking van de nieuwe regeling.

Sport en Cultuur
Ik ben ook erg blij met de steun voor ons voorstel om een deel van het extra geld (€ 200.000,-) te gebruiken voor wijkgerichte activiteiten op het gebied van sport en cultuur; te organiseren samen met bijvoorbeeld het Jeugdcultuurfonds, het Jeugdsportfonds, scholen en verenigingen in de buurt. De ervaring leert namelijk dat veel kinderen hun Kindbudget van de U-pas besteden aan zaken als de aanschaf van een fiets of laptop, en daardoor geen geld meer hebben voor sport en cultuur.

Schoolreisjes
Het college gaat op ons verzoek ook afspraken maken met scholen om te waarborgen dat alle kinderen deel kunnen nemen aan alle schoolactiviteiten. Het is onacceptabel dat kinderen niet mee mogen op schoolreisje, omdat hun ouder de (vaak hoge) bijdrage niet kan betalen. Ook onze Tweede-Kamerfractie zit zich hiervoor al jaren in: https://www.pvda.nl/nieuws/kinderen-mogen-nooit-uitgesloten-worden-ouderbijdrage/

Restant 2017
Helaas kreeg ik geen meerderheid voor mijn voorstel om nu al vast te leggen dat het geld dat waarschijnlijk overblijft in 2017 (we zijn immers al ruim halverwege het jaar) volgend jaar ook wordt gebruikt voor kinderen in armoede. We komen hier bij de begroting in het najaar zeker op terug, want staatssecretaris Klijnsma heeft aan het extra geld (€ 100 mln. per jaar) expliciet de voorwaarde verbonden dat al het geld direct bij kinderen in armoede terecht moet komen. En dus niet op de ‘grote hoop’ mag belanden. Zodat straks alle kinderen meedoen in onze stad!

Ruben Post
Fractievoorzitter PvdA-Utrecht
06-38604652
ruben.post@utrecht.nl
Twitter: @PostRuben