21 juli 2014

PvdA: sociale huurwoningen energiezuiniger

BulentIn Utrecht zijn er helaas nog veel matig onderhouden sociale huurwoningen. In andere steden in Nederland zijn veel goede initiatieven en voorbeelden hoe (sociale huur) woningen energiezuiniger gemaakt worden door zogenaamde nul-op-de-meter maatregelen, zoals dubbel glas, betere isolatie of een HR-ketel. De motie van PvdA-raadslid Bülent Isik haalde vandaag in de raad een ruime meerderheid en daardoor worden ook in Utrecht (sociale huur) woningen energiezuiniger.

Isik: “Mooi dat er twee appartementencomplexen aangewezen worden zodat de corporaties deze kunnen verbouwen tot nul-op-de-meter-woningen. We hopen dat na uitvoering van de maatregelen een eindproduct neergezet kan worden dat bijdraagt aan bewustwording en draagvlak van bewoners voor de energiezuinige projecten. Immers goed voorbeeld, doet volgen. De laatste tijd zijn er tevens afspraken gemaakt tussen het Rijk en corporaties voor verduurzaming van sociale huurwoningen. Er komen gunstigere kredietregels voor de corporaties zodat zij meer geld kunnen lenen om meer sociale huurwoningen energiezuinig te maken. De PvdA-motie loopt hierop vooruit.”

Lees hier de motie “Nul op de meter”: M47
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bülent Isik (06-48502989)