18 mei 2015

Onverstandige bezuiniging op advies- en cliëntenraden

Een structurele bezuiniging van €250.000 wil het college van D66, GroenLinks, VVD en SP doorvoeren door advies- en cliëntenraden samen te voegen. De bezuiniging gaat vanaf 2016 in. Ondanks de forse bezuiniging spreekt het college van een verbetering van cliëntenbelangen. De PvdA Utrecht heeft er weinig vertrouwen in dat deze plannen een verbetering zal betekenen. Daarom hebben we meerdere keren aangegeven tegen een bezuiniging op de medezeggenschapsraden en belangenorganisaties van cliënten en patiënten te zijn. Zeker tegen zo’n ingrijpend grote bezuiniging. Zeker nu, in een periode waarin de gemeente veel zorgtaken van het Rijk overneemt. Advies- en cliëntenraden zijn meer dan ooit van belang om de gemeente te adviseren over wat deze transitie voor de betrokken mensen betekent.

Onlangs is mij ter oren gekomen dat het college van plan is alleen op de advies- en cliëntenraden te bezuinigen, en niet op de ambtelijke ondersteuning. De PvdA-fractie vindt de verdeling eerlijker als de bezuiniging niet alleen maar bij de vrijwilligers en beroepskrachten in de raden worden neergelegd maar ook in de ambtelijke ondersteuning worden gezocht. Ik heb het college van B&W hierover daarom schriftelijke vragen gesteld. Mijn vragen lees je hier terug.

 

Voor vragen kun je contact met me opnemen via 06 18119590 of m.haage@utrecht.nl

Volg me op twitter: @marleenhaage