19 april 2018

Nieuwe fractie, nieuwe woordvoerders

Sinds de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is de samenstelling van onze fractie flink vernieuwd. Hieronder een korte kennismaking met de (nieuwe) raads- en commissieleden die de PvdA in de gemeenteraad vertegenwoordigen en op welke gebieden zij woordvoerder zijn:

Raadsleden:

 

Rick van der Zweth
Fractievoorzitter
Woont in Hoograven

Portefeuilles:
·         Werk & Inkomen
·         Economie & Financiën
·         Stationsgebied
·         Uithoflijn
·         Gemeentelijke organisatie
·         Bewonersparticipatie
·         Sport

 


Hester Assen
Raadslid
Woont in Zuilen

Portefeuilles:
·         Volksgezondheid
·         Zorg & Welzijn
·         Jeugd & Jeugdzorg
·         Onderwijs
·         Cultuur & Monumenten
·         Dierenwelzijn
·         Duurzaamheid

 
 

Bülent Isik
Raadslid
Woont in Lombok

Portefeuilles:
·         Veiligheid & Openbare orde
·         Wonen
·         Ruimtelijke ordening
·         Grondzaken
·         Verkeer
·         Openbare ruimte & Groen
·         Milieu

Commissieleden:


Meike Manders
Commissielid
Woont in Dichterswijk

Portefeuilles:
·         Openbare ruimte & Groen
·         Cultuur & Monumenten
·         Duurzaamheid & Milieu

 
 

Jacolien Krooneman
Commissielid
Woont in Kanaleneiland

Portefeuilles:
·         Zorg & Welzijn
·         Maatschappelijke ondersteuning


Ilse Raaijmakers
Commissielid
Woont in Ondiep

Portefeuilles:
·         Werk & Inkomen
·         Armoedebeleid