Door Hester Assen op 23 mei 2019

Achterstanden in (taal) ontwikkeling kunnen niet vroeg genoeg aangepakt worden

Sinds ik ruim een jaar geleden raadslid werd er in de raad – terecht- vaak en lang gedebatteerd over voorschoolse educatie.

Gelijke kansen

Voorschoolse educatie, een saaie term waarbij je niet direct het belang voelt van waar het om gaat: het bieden van een eerlijke start aan jonge kinderen die voor de basisschool al een achterstand in ontwikkeling hebben. Voor ons als PvdA, voor mij persoonlijk, raakt dit aan de kern van waar we als partij voor staan en waar ik me als raadslid voor in wil zetten: het creëren van gelijke kansen op een mooie toekomst, voor ieder kind.

Waar gaat de nota ‘voorschoolse educatie’ over?

Die gaat hierover: hoe gaan we zorgen voor kwalitatief goed voorschools onderwijs voor peuters van 2,5 jaar tot ze naar de basisschool gaan. En hoe zorgen we dat we daarmee in ieder geval alle peuters blijven bereiken met een (taal)achterstand zodat zij die achterstand voor de basisschool zo veel mogelijk in kunnen lopen? Dat gebeurt nu in Utrecht door de organisatie Spelenderwijs, verspreid over de stad, met goede medewerkers die rond de 90% van de peuters met een achterstand voorschoolse educatie bieden. Dit biedt niet alleen voordelen voor de peuters zelf, maar ook voor de leraren op de basisschool waar die peuters daarna naar school gaan. Je zou zeggen: waarom moet daar iets aan veranderen? Dat is omdat landelijk bepaald is dat dit anders geregeld moet worden, en voorschools onderwijs niet alleen voor peuters met een achterstand maar voor elke peuter beschikbaar moet zijn zodat alle peuters elkaar ook al voor de basisschool ontmoeten en van elkaar leren. Vanaf januari 2020 wordt voorschools onderwijs dus anders georganiseerd. De huidige organisatie Spelenderwijs kan dat doen, maar nieuw is dat alle kinderopvangorganisaties dit ook aan kunnen gaan bieden.

Het afgelopen jaar is de nota steeds beter geworden en daar zijn we blij mee. Er is nu meer aandacht voor een goed aanbod in alle Utrechtse wijken, voor de hoge kwaliteit die voorschools onderwijs moet blijven hebben en het hoge bereik van peuters die naar de voorschool gaan. Dat is allemaal mooi. En ook heel belangrijk, want via voorschools onderwijs ontwikkelen peuters zich en lopen achterstanden in. Daarmee werken we aan gelijke kansen voor jonge kinderen op een goede opleiding en hun toekomst.

Waarom is dit nodig?

Kinderen moeten gelijke kansen hebben om zich te ontwikkelen, om alles uit hun talent te halen en zo te werken aan een goede en fijne toekomst, daar staan wij als PvdA voor. Die gelijke kansen bestaan nu niet. Het maakt voor de kansen van een kind op een goede toekomst uit in welke wijk in Utrecht hij of zij wordt geboren, wat de opleiding van zijn of haar ouders is, wat hun inkomen is. Er zijn dus geen gelijke kansen op een goede toekomst in Utrecht, maar ongelijke kansen. En helaas worden die verschillen tussen kinderen groter in plaats van kleiner, want de laatste tijd laat onderzoek na onderzoek zien dat ongelijkheid van kansen toeneemt, dat tweedeling toeneemt, dat verschillen tussen kinderen en hun kansen toenemen.

Lees hierover die onderzoeken:
https://www.trouw.nl/samenleving/de-problemen-in-het-onderwijs-dreigen-te-verergeren-waarschuwt-de-inspectie~a0976dda/

https://www.ad.nl/binnenland/basisscholieren-in-arme-wijken-massaal-op-achterstand~a41b70ed/

https://www.ad.nl/binnenland/basisscholieren-in-arme-wijken-massaal-op-achterstand~a41b70ed/

Meer budget nodig

We moeten er alles aan doen om die verschillen tussen kinderen kleiner te maken, om gelijke kansen te bevorderen. Dat kost geld. Het is daarom ontzettend wrang dat dit kabinet van VVD, CDA, D66 en Christenunie een besluit heeft genomen waardoor we in Utrecht 6 miljoen euro minder geld ontvangen om achterstanden te bestrijden en daarmee kansengelijkheid te bevorderen. Dat is niet alleen onverstandig maar ook dom, want we hebben het nodig dat kinderen hun talenten, via goed onderwijs, maximaal kunnen ontwikkelen en daarom moet je investeren in onderwijs, daarom moet je investeren in gelijke kansen.

Hierom hebben we als PvdA bij de nota over voorschoolse educatie gezegd dat we niet akkoord gaan met het budget hiervoor, dat komende jaren afneemt. Alle onderzoeken laten zien: gelijke kansen in het onderwijs nemen af, de tweedeling daarbinnen neemt toe. Als we kansengelijkheid echt prioriteit vinden, hoort daar in een groeiende stad geen afnemend budget bij, maar een toenemend budget. Meer geld in plaats van minder.”

Achterstanden zo vroeg mogelijk bestrijden


Een ander punt waarover ik nog niet gerustgesteld ben, is dat we aan het bestrijden van achterstanden bij peuters al moeten werken voordat ze 2,5 jaar zijn. Hoe later je daarmee begint, hoe kleiner de kans dat het lukt om achterstanden tegen te gaan. Daarom moet het al mogelijk zijn om vanaf het 2e jaar als peuter voorschools onderwijs te volgen. Om dat mogelijk te maken heb ik een motie ingediend die gelukkig aangenomen is.

Het is voor ons als PvdA echt één van de grootste problemen in onze stad: de ongelijke kansen in het onderwijs. Het lerarentekort dat er in Utrecht snel aankomt, zal dat nog versterken dus het is echt vijf voor twaalf. We vinden dat er nu door het stadsbestuur in Utrecht (Groenlinks, D66 en Christenunie) nog niet voldoende urgentie gevoeld wordt hierover en nog niet voldoende wordt gedaan om dit tegen te gaan. We praten hier binnenkort over door als we praten over het lerarentekort, en donderdag 13 juni over tweedeling in het onderwijs en gemengde scholen. Hier kan je bij zijn. Meer informatie vind je hier onder het kopje ‘Gemengde scholen’: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/hoe-werkt-de-raad/raadsinformatiebijeenkomst/programma-raadsinformatiebijeenkomsten/

Wil je over onderwijs algemeen of kansengelijkheid specifiek contact opnemen? Mail dan naar Hester via h.assen@raad.utrecht.nl of bel of app via 06-50999755.

 

Hester Assen

Hester Assen

Onze Stad Voor jou als inwoner van Utrecht wil ik me inzetten. Utrecht is een prachtige stad, die iedereen kansen biedt. Kansen op goed onderwijs, een fijne baan en inkomen waarmee je rondkomt. Kansen op een eigen huis in een veilige woonomgeving en leven in goede gezondheid. In Utrecht hangen deze kansen alleen te vaak

Meer over Hester Assen