7 juni 2018

Algemene Beschouwingen Coalitie Akkoord: andere keuzes zijn nodig om tweedeling te keren

Vandaag geven de Utrechtse partijen in de gemeenteraad hun algemene beschouwing op het coalitie akkoord en de Voorjaarsnota 2018. Hieronder volgt mijn bijdrage.

Voorzitter,

Utrecht, ruimte voor iedereen.” Die titel maakt direct enthousiast! Sterker nog: dat had de titel van ons eigen verkiezingsprogramma kunnen zijn. In de inleiding staat: “Utrecht bruist. De stad groeit en steeds meer mensen wonen met plezier in Utrecht. Maar er zijn ook mensen die het moeilijk hebben om mee te doen.” Het is alsof ik onze eigen verkiezingsflyer lees. Een stad voor iedereen. Het is een noodzakelijke ambitie om de tweedeling in Utrecht te keren.

Maar al lezend komen de vragen in mij op. Gaat er echt meer geld naar mensen met uitzichtloze schulden? Hoe zorgen we dat ook mensen met een kleine portemonnee in alle wijken van Utrecht kunnen wonen? En hoe wordt de energietransitie dan betaalbaar voor iedereen? Dit blijft vaag. Terwijl de – vaak goede – ambities op duurzaamheid zo veel duidelijker zijn. Wat dat betreft is dit akkoord meer groen dan links. Dat is te weinig om de tweedeling in Utrecht echt te keren.

Want Utrecht is een rijke en prachtige stad, maar het is ook een verdeelde stad. Meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Ga maar eens op station Overvecht staan. Met de wijk Overvecht aan de ene hand en Tuindorp aan de andere. Aan de ene kant wonen hoogopgeleide, vlot van de tongriem gesneden mensen met een goed inkomen. Aan de andere kant vind je veel Utrechters die hopen dat ze aan het eind van de maand nog genoeg geld hebben om boodschappen te kunnen doen. Die geen of onzeker werk hebben. Mensen van wie de levensverwachting schrikbarend lager is dan aan de andere kant van het spoor. Zelfs in onze welvarende stad doet het ertoe in welke wijk je opgroeit. Dit moet anders.

Voorzitter,

De PvdA kiest voor Utrecht voor iedereen. Daarvoor moeten er andere keuzes worden gemaakt dan afgelopen vier jaar, waar de tweedeling alleen maar werd vergroot. Daar zien we zeker lichtpuntjes in het coalitieakkoord. Zo wordt er gezocht naar vaste locaties voor de voedselbanken. En de individuele studietoeslag voor studenten met een beperking wordt verhoogd. Ook wordt er eindelijk werk gemaakt van vroegsignalering van schulden, waar de PvdA zo vaak naar heeft gevraagd. Helaas vanaf 2020 weer met minder budget, maar het zijn niettemin delen van het akkoord waar de PvdA-fractie hoop uit put.

Maar onze ambities rijken verder om de tweedeling te keren. Er wordt niets gedaan tegen buitensporig hoge huren en woekerwinsten voor projectontwikkelaars. We lezen niets over een stop van de verkoop van sociale huurwoningen. We lezen niets over het inzetten van actief grondbeleid om te zorgen dat er voldoende wordt gebouwd. We lezen niets over een goede spreiding van betaalbare huur over de stad. Behalve dan in Overvecht waar de nieuwe coalitie minder betaalbare woningen wil. In plaats daarvan wordt gekozen voor hippe horeca en start-ups. Zijn de collegepartijen zo wereldvreemd dat ze denken dat dát is wat er nodig is in Overvecht? In het akkoord staat te weinig over het aanpakken van de echte problemen, zoals de opeenstapeling van armoede, criminaliteit, gezondheid en werkloosheid.

Het is de opdracht voor de komende jaren om de tweedeling in Utrecht te keren. Met het beschikbare geld is er voor het nieuwe college een kans om te doen wat het vorige naliet.

  • Stop de verkoop van sociale huurwoningen om te voorkomen dat hele wijken onbetaalbaar worden voor veel Utrechters.
  • Investeer gericht in de wijken die het nodig hebben. Dit gaat om Overvecht maar ook Ondiep, Hoograven-Zuid, Kanaleneiland.
  • Creëer banen voor arbeidsgehandicapten, inclusief nieuwe beschutte werkplekken met fatsoenlijk loon. Op dit moment zijn er twee mensen aan het werk, 64 minder dan afgesproken.
  • Creëer banen in de publieke sector, bij speeltuinen en scholen, in de wijken waar dit het meest nodig is.
  • Voorkom volledig het dreigende financiële tekort om onderwijsachterstanden aan te pakken. Met €5 miljoen is meer dan het dubbele nodig dan de €2 miljoen die nu is gereserveerd. En zorg voor gelijke kansen voor kinderen op alle scholen door te werken met een vast aanmeldmoment op basisscholen.

Voorzitter,

Deze keuzes zijn nodig. Zodat iedereen zeker kan zijn van een betaalbare woning, zeker werk en goed onderwijs in Utrecht. Ongeacht opleiding, inkomen of de wijk waarin je opgroeit. Wij zullende coalitie hierop aan blijven spreken komende vier jaar. Vier jaar waar wij zullen knokken voor ons sociaal-democratische ideaal van een ongedeelde stad.