22 oktober 2015

Armste Utrechters dupe van nieuw armoedebeleid

De armste Utrechters worden de dupe van het nieuwe armoedebeleid van het college. Met de voorstellen van het college lopen duizenden Utrechters straks vele tientjes per maand mis, met uitschieters tot € 125,- per maand. Daarom ga ik volgende week donderdag tijdens de commissiebespreking voorstellen deze broodnodige toeslagen te behouden. Ook verzet de PvdA zich tegen het stopzetten van de subsidie voor de Voedselbank en Stichting Leergeld. Onbegrijpelijk, want deze nuttige particuliere initiatieven nemen de gemeente juist veel werk uit handen.

Bij het aantreden kondigde de coalitie van D66, GroenLinks, VVD en SP aan structureel € 1 mln. te bezuinigingen op de uitvoering van het armoedebeleid. De PvdA voorzag toen al dat dit onmogelijk was zonder de inwoners rechtstreeks te raken. Het college heeft dat gelukkig ook ingezien en de bezuiniging is teruggebracht tot €150.000,-. Maar met de verkeerde keuzes die het college nu maakt, worden de armste inwoners van onze stad alsnog hard geraakt. De inwoners voor wie het armoedebeleid nu juist bedoeld is.

Het college wil de individuele inkomenstoeslag (voor 65-minners) en de energiekostenregeling (voor 65-plussers, vorig jaar op voorstel van de PvdA juist behouden) afschaffen. Dit zijn extra financiële tegemoetkomingen voor mensen die langer dan drie jaar een minimuminkomen hebben. Ze hebben dit geld, als aanvulling op de bijstand, helaas hard nodig om van rond te komen. En om bijvoorbeeld een koelkast of wasmachine te kunnen vervangen als dat nodig is. Tot overmaat van ramp schaft het college ook het woonlastenfonds af. Dat fonds is bedoeld voor minima die te duur wonen en voor wie de huurtoeslag onvoldoende soelaas biedt. Het college zegt dat deze mensen dan maar moeten verhuizen. Maar waar naartoe? En wat kost dat dan niet, zeker hier in Utrecht?

Iemand die nu gebruik maakt van de individuele inkomenstoeslag en het woonlastenfonds, kan verliest straks € 85,- per maand aan vaste inkomsten kwijtraken. Met uitschieters naar €125,- voor gezinnen die afhankelijk zijn van een maximale uitkering uit het woonlastenfonds. Om over de kosten van verhuizing en nieuwe huisvesting nog maar te zwijgen.

Wat is dan het alternatief? Het college is erg trots op zijn ‘life event budget’. Hieruit kun je een eenmalige tegemoetkoming aanvragen in geval van bijvoorbeeld een scheiding of werkloosheid. Maar wat heb je aan een ‘life event budget’ als je al jarenlang van een laag inkomen moet rondkomen? Helemaal niets!

In onze stad zijn gelukkig vele particuliere initiatieven actief om armoede te helpen bestrijden. Denk aan de Voedselbank, Dress for Success en Stichting Leergeld (voor kinderen uit arme gezinnen). Ze krijgen nu nog een kleine subsidie van de gemeente om een medewerker te kunnen betalen. Maar ook hier zet het college een streep doorheen. Weer wordt verwezen naar een incidenteel budget vol onzekerheden. ‘Utrecht maken we samen’ was het motto van dit college, toch?

Gelukkig heeft niet het college, maar de gemeenteraad het laatste woord. Ik heb dan ook hoop dat de coalitiefracties GroenLinks, SP, D66 en VVD oog en oor hebben voor alle kritische geluiden uit de stad. Zoals afgelopen zaterdag tijdens het festival Rijk door delen. En ongetwijfeld ook aanstaande dinsdag tijdens de raadsinformatieavond. Ik zet mij namens de PvdA in ieder geval in voor een sociaal en fatsoenlijk armoedebeleid en hoop op steun van de andere fracties.

 

Voor vragen kun je contact met me opnemen via 06 38604652 of ruben.post@utrecht.nl

Volg me op twitter: @PostRuben