30 mei 2016

Behoud de bibliotheek als huiskamer van de stad

De openbare bibliotheek is een basisvoorziening. Zij biedt alle Utrechters toegang tot kennis, cultuur en informatie. Ondanks de mooie ambities en plannen van de Bibliotheek Utrecht, heeft de PvdA Utrecht niet ingestemd met het raadsvoorstel ‘Bibliotheek van de 21e eeuw’. Met pijn in het hart. Het voorstel mist realisme en gaat op een aantal punten voorbij aan de belangrijke maatschappelijke functies van de bieb.

Een bibliotheek is veel meer dan alleen een plek waar je boeken leent; het is de huiskamer van de stad en vervult een belangrijke rol in de wijken. Om de bibliotheek en haar belangrijke sociale functies toegankelijk te houden voor iedereen, zijn de wijkvestigingen essentieel. Ondanks de steun van CDA, SP, Student&Starter, haalde ons voorstel om het open houden van de wijkvestigingen te garanderen helaas geen meerderheid in de gemeenteraad. Omdat het college van B en W ons er niet van kan verzekeren dat alle vestigingen behouden blijven met de nieuwe plannen, kan mijn fractie er niet mee instemmen.

De PvdA Utrecht heeft ook twijfels bij het plan om beroepskrachten te vervangen door vrijwilligers. Iets wat alle schijn van werkverdringing heeft. Dat is onwenselijk en bovendien bij wet verboden. We hebben de wethouder gevraagd met de bibliotheek te overleggen om het reorganisatieplan zodanig aan te passen, dat er geen sprake zal zijn van werkverdringing van reguliere arbeidsplaatsen. De Partij voor de Dieren, Stadsbelang Utrecht en de SP schaarden zich achter die oproep maar het was te weinig voor een meerderheid. Ook daarom kunnen de plannen niet op onze goedkeuring rekenen.

Voor veel Utrechters is de bieb een plek om naast het lenen van een boek, ook te leren, te werken, koffie te drinken, andere Utrechters te ontmoeten of de krant te lezen. Niet alleen de Centrale Bibliotheek maar ook de wijkvestigingen zijn daarvoor van groot belang. Ik vind het teleurstellend en frustrerend dat het college niet erkent dat het huidige plan onrealistisch is. Mijn fractie ziet niet hoe met minder geld alle wijkvestigingen open kunnen blijven, het personeel kan worden behouden en de dienstverlening kan worden uitgebreid. Een onhaalbaar plan dat een gevaar vormt voor de toegankelijkheid van de bibliotheken en hun waardevolle functie als huiskamers van onze wijken, kan niet op onze steun rekenen.

 

Voor meer informatie kun je contact met me opnemen via g.bouazani@utrecht.nl of 06 12392015.

Volg me op twitter: @GadizaBouazani