19 mei 2016

Besluitvorming Hardebollenstraat deugt niet

De hele gang van zaken rond het besluit over de Hardebollenstraat zorgt voor een bittere nasmaak. Daarom heeft de Partij van de Arbeid gisteren samen met GroenLinks om een second opinion gevraagd. Mijn fractie is om meerdere redenen faliekant tegen de plannen die burgemeester Jan van Zanen vorige week mededeelde.

Er zal bijna €6 miljoen betaald worden aan een bedrijf dat betrokken is bij mensenhandel. Vanwege die betrokkenheid is de rechter tot in hoger beroep akkoord gegaan met het eerdere intrekken van de prostitutievergunningen in de Hardebollen en het Zandpad. Met deze deal maakt de gemeente rijke mensen met een louche reputatie rijker, terwijl er afgelopen jaren in Utrecht juist op de aanpak van armoede is bezuinigd.

Astronomisch bedrag
Voor dit enorme bedrag wordt slechts 14 maanden prostitutie in de Hardebollenstraat tegengehouden. Want dat is de duur van de vergunning waarover het gaat. Het bedrag vinden we astronomisch hoog en veel te veel, zeker voor het doel dat ermee bereikt wordt. De gemeente doet er niks anders mee dan het dwarszitten van 17 vrouwen die een legaal beroep uitoefenen. Een beroep dat weliswaar overlastgevers aantrekt, maar dat doen kroegen in de stad ook. Pak de veroorzakers van de overlast aan en niet de vrouwen.

Investeer in veiligheid
Met de uitkoop is het nog maar de vraag of de overlast in de Breedstraatbuurt ook echt verdwijnt. De drugdealers, de loopjongens, de gebruikers; zij verdwijnen niet met het uitbannen van de prostitutie. Daarmee is het voor de buurt ook een wassen neus. Ik begrijp dat bewoners heel blij zijn met de gedaalde overlast sinds de sluiting van de ramen. Tegelijkertijd zie ik niet dat de buurt veiliger is geworden  wanneer het nu verkwanselde geld was ingezet om de werkelijke problemen te bestrijden. Investeer in recherche, toezicht, verslavingszorg, enzovoorts. De PvdA-fractie gunt de bewoners van de buurt rond de Hardebollenstraat een veilige buurt, daar hebben we ons ook altijd hard voor gemaakt. Het geld dat nu in dubieuze zakken verdwijnt, moet de gemeente wat mijn fractie betreft inzetten voor het bestrijden van overlast in de Breedstraatbuurt.

Nare lucht
Ik ben blij met de toegezegde second opinion want de besluitvorming klopt van geen kanten. Het is onbehoorlijk om de sekswerkers zo lang in onzekerheid te laten. Nu blijkt dat er al sinds januari gesprekken worden gevoerd met de verkopende partij. Waarom zijn alleen de collegepartijen geïnformeerd over de voorgenomen aankoop en niet de gehele raad? €6 miljoen besteden en het overleg daarover alleen laten plaatsvinden tussen collegepartijen is verre van democratisch! Daar zit een nare lucht aan.