20 juni 2015

Bijeenkomst stationsgebied

PvdA-leden input laten geven op de nieuwe plannen voor het stationsgebied, dat was het doel van de bijeenkomst die op 2 juni jl. is gehouden om commissielid Jurjen Weemstra te helpen zijn input voor de commissie Stad & Ruimte verder aan te scherpen.

De bijeenkomst vond plaats in de ruimte van de Projectorganisatie Stationsgebied (POS) in het stadskantoor en werd voorgezeten door Bart Beerlage (die dit thema als fractielid acht jaar lang in zijn portefeuille had). De ruimte leende zich uitstekend voor een dergelijke bijeenkomst door de afwisseling van maquettes van het gebied en een separate hoek voor presentaties. Na de aftrap van Bart heeft een medewerker van de POS een algemene introductie op het thema verzorgd. In vogelvlucht werd de historie van het dossier opgerakeld, waarna hij de visie (A Healthy Urban Boost) die in de raad behandeld gaat worden uit de doeken deed. Vervolgens heeft Jurjen gepresenteerd wat hij namens de PvdA in de commissie wil inbrengen. Aan de hand van deze presentatie is inhoudelijk gediscussieerd, zodat de inbreng verder aangescherpt kon worden. Afgesloten is met een borrel in een buurtcafé.

Commissielid Jurjen over de avond: “Ik vond het erg waardevol dat iedereen met zijn of haar geheel eigen achtergrond en blik mee dacht over dit voor de stad zo belangrijke gebied. Een perfecte manier om te toetsen of we als fractie de juiste accenten leggen en of we misschien dingen over het hoofd hebben gezien.”