23 oktober 2015

Bijeenkomst vluchtelingencrisis: oplossing nog niet in zicht

De vluchtelingencrisis beheerst al maandenlang het nieuws. De tragische beelden van mensen op de vlucht gaan ons allemaal aan het hart. Tegelijkertijd worden we overdonderd door de aantallen vluchtelingen. Daarover spraken we afgelopen vrijdag met Europarlementariër Kati Piri en internationaal secretaris van de PvdA Kirsten Meijer. De bijeenkomst was georganiseerd door de PvdA-werkgroep Europa in samenwerking met het Rode Café Utrecht.

Kati vertelde over haar reis naar Hongarije, waar ze de vluchtelingenproblematiek van nabij aanschouwde. Tot haar afgrijzen zag ze afschuwelijke omstandigheden waarin de vluchtelingen zich een weg naar Europa proberen te banen. Dit moet Europa volgens haar beter kunnen oplossen. Ze heeft goede hoop dat een verdeelsleutel voor het opvangen van vluchtelingen er gaat komen in de nabije toekomst. Kirsten lichtte toe dat het daarbij pijnlijk is om te zien dat sociaal-democratische zusterpartijen in Oost-Europa vaak heel anders denken over de opvang van vluchtelingen. De Slowaakse sociaal-democraten weigeren bijvoorbeeld om vluchtelingen op te vangen.

Ook kwam tijdens de bijeenkomst de impact van de vluchtelingenstroom voor Nederland aan de orde. We moeten als PvdA de angst die voor vluchtelingen bestaat serieus nemen, beaamden beide spreeksters. Hier zou ook moeten gelden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Dat betekent bijvoorbeeld meer opvang in sterke buurten in plaats van in probleemwijken. Maar vooralsnog zijn de aantallen vluchtelingen zo groot dat iedere opvanglocatie moet worden aangegrepen om ervoor te zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen.

Om het vluchtelingenprobleem op te lossen moet er een oplossing komen voor het Syrische conflict. Daar is het allemaal mee begonnen, maar juist die oplossing zagen beide spreeksters nog niet in zicht. Daarover ging ook de gesproken column van Eddo Verdoner.