15 mei 2019

Burgemeester en wethouders moeten niet zomaar elke winkel feestelijk openen

Afgelopen periode heeft dit Utrechtse gemeentebestuur verschillende winkels feestelijk geopend. Vaak waren dat grote ketens die hun eerste filiaal in onze stad openden. Natuurlijk is het mooi om trots te zijn op de werkgelegenheid die naar onze stad komt, maar wat de PvdA en Partij voor de Dieren betreft moet het wel passen bij de doelen die we als stad stellen.

Slechte reputatie

PvdA fractievoorzitter Rick van der Zweth: “En daar knelt het. Precies die winkels die werden geopend, Hudsons Bay, Primark, et cetera, zijn grote multinationals die hun weg naar het gemeentebestuur weten te vinden, maar juist deze ketens hebben een slechte reputatie op meerdere terreinen. Het gaat dan om mensenrechten en milieu, het aanbieden van veel te goedkope producten, hetgeen duidt op een wegwerpeconomie, en ze zijn ook nog eens een werkgever die op alle vlakken de kosten maximaal probeert te drukken: vooral jong personeel, flexibele contracten en slechte lonen”.

Global goals

Wat de PvdA en PvdD betreft moet de gemeente juist winkels openen die bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente. Rick van der Zweth: “Het gaat dan om doelen zoals de Global Goals en zaken op het gebied van duurzame productie en het aan het werk helpen van mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben”.

De fracties willen dat de burgemeester of wethouders vooral winkels in het zonnetje zetten die dingen doen waar we als stad trots op kunnen zijn. Zij hebben hierover schriftelijke vragen aan het college gesteld.