2 april 2015

College dreigt beloften culturele aanbod Leidsche Rijn niet na te komen

Met verbazing heeft de Partij van de Arbeid kennis genomen van het bericht dat de Utrechtse coalitiepartijen D66, GroenLinks, VVD en SP, willen afzien van de geplande bouw van het cultuurforum in Leidsche Rijn. Op 1 april verscheen hierover een stuk in het AD/UN. Volgens het artikel ‘Geen theater in Leidsche Rijn Centrum’ is het college van B&W verdeeld over de toekomst van de ‘culturele voorziening’, die al lang geleden is beloofd aan de bewoners. Het was voor mij reden om cultuurwethouder Jongerius (GroenLinks) hierover gisteren mondelinge vragen te stellen. Haar antwoorden hebben onze bezorgdheid allerminst weggenomen.

 

Houdt het college vast aan de beloofde realisatie van het cultuurforum en blijft de hiervoor gereserveerde €8 miljoen per jaar beschikbaar, vroeg ik de wethouder. Ik wilde ook van het college weten wanneer de bewoners van Leidsche Rijn eindelijk duidelijkheid hierover krijgen. De onduidelijkheid is namelijk niet nieuw. Meerdere keren werden de plannen gewijzigd. Het begon als ‘schouwburg XL’, vervolgens werd er gesproken van een ‘culturele trekker van formaat’, daarna het ‘cultuurforum’. Gisteren gebruikte de wethouder weer een nieuwe term: ‘culturele voorziening’.

 

In oktober vorig jaar vond een stadsgesprek over het culturele aanbod plaats. Hierin werd de bewoners van Leidsche Rijn gevraagd hoe zij de culturele plannen voor Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn ingevuld zouden willen zien. Met veel en uiteenlopende ideeën van de bewoners als uitkomst. Vanuit het college werd het daarna echter muisstil. Tot gisteren.

 

De wethouder gaf als reactie op mijn vragen toe dat dit college af wil van de plannen, ondanks de toezeggingen die eerder zijn gedaan. De wethouder weigerde antwoord te geven op mijn vraag hoe dit aan de bewoners van Leidsche Rijn uit te leggen is. De €8 miljoen die eigenlijk voor Leidsche Rijn was gereserveerd, wordt mogelijk gebruikt om gaten op de cultuurbegroting te dichten.

 

Het jonge stadsdeel verdient een volwaardige, nieuwe culturele voorziening. De PvdA heeft het plan van begin af aan gesteund en zal zich blijven inspannen voor cultuur in Leidsche Rijn. Voor de zomer komt het college met zijn voorstel voor de invulling van ‘een culturele voorziening’. We roepen de bewoners daarom op van zich te laten horen. Neem contact op met de wethouder en coalitiepartijen D66, GroenLinks, VVD en SP. Maak je ongenoegen kenbaar!

 

Ruben Post

Raadslid PvdA
Cultuur, Werk en Inkomen, Verkeer en Mobiliteit. Wijken: Oost.

Voor meer informatie kun je contact met me opnemen via 0638604652 of ruben.post@utrecht.nl