21 april 2016

College laat projectontwikkelaars beslissen over nieuwe wijk

Afgelopen raadsvergadering is het stedenbouwkundigplan Leeuwesteyn, een gloednieuwe duurzame wijk in Leidsche Rijn, vastgesteld door de gemeenteraad. Het voorstel was om de duurzaamste wijk van Nederland te bouwen: veel groen, veel ruimte voor elektrische auto’s en veel ruimte voor het zelf opwekken van energie. Met onder andere zonnepanelen. De PvdA-fractie steunt dit nieuwe plan omdat het een mooie nieuwe wijk creëert in Leidsche Rijn.

Mijn fractie plaatste hier wel enkele kanttekeningen bij. Het college zei bereid te zijn zich in te zetten voor sociale woningbouw, wat de stad zo hard nodig heeft, maar wilde dit niet als harde eis bij de projectontwikkelaars neerleggen. Hetzelfde geldt voor verdichting. Het plan biedt ruimte voor 950 tot 1100 woningen. Mijn fractie helpt het liefst zoveel mogelijk woningzoekenden aan een huis en we vroegen het college het maximale, 1100 dus, in het plan vast te leggen. Het college liet weten bereid te zijn zich in te zetten voor zoveel mogelijk huizen, maar wilde ook dit niet als harde eis neerleggen. In plaats daarvan laten zij de keuzes liever over aan de projectontwikkelaars. Zij mogen bepalen hoe de wijk er precies uit komt te zien en zij bepalen de prioriteiten voor de wijk.

Hier is de PvdA Utrecht het absoluut niet mee eens. De gemeente moet aangeven dat sociale woningbouw absoluut noodzakelijk is. Om die reden heb ik samen met de ChristenUnie tijdens het debat geprobeerd om minimaal 30% sociale woningbouw in het plan op te laten nemen. De collegepartijen, dus ook GroenLinks en SP, laten dit liever over aan de projectontwikkelaars en verworpen ons plan. Ook het voorstel van de ChristenUnie, met onze steun, om huisvesting voor de mensen uit de laagste inkomensklassen mogelijk te maken, weigert het college over te nemen.

De PvdA heeft alsnog ingestemd met het voorstel omdat we een mooie groene wijk in Leidsche Rijn niet willen tegenhouden. Komende tijd zal ik scherp in de gaten houden of de ontwikkeling plaatsvindt zoals we willen. Met voldoende huizen en ruimte voor sociale woningbouw.

Voor meer informatie kun je contact met me opnemen via g.bouazani@utrecht.nl of 06 12392015. Of fractieondersteuner Rick van der Zweth via r.van.der.zweth@utrecht.nl

Volg ons op twitter: @GadizaBouazani @RickvdZweth