26 mei 2016

Column ombudsteam Stadsblad

Deze column verscheen woensdag 11 mei in Stadsblad Utrecht

Woonlastenfonds

Ja, haar huur is aan de hoge kant. Al die huurverhogingen ook. Maar Marijke woont er prettig, het is dicht bij haar werk, de kinderen voelen er zich thuis, en het is heus niet groot. Ja, er is ook huurtoeslag. En gelukkig ook een bijdrage uit het woonlastenfonds, omdat ze niet zoveel verdient.

Utrecht – Maar wat een schrik ineens. De gemeente gaat het woonlastenfonds afschaffen! “Ik weet echt niet wat ik moet doen. Dat scheelt me bijna 80 euro, dat gáát gewoon niet!”

Eind vorig jaar werd het woonlastenfonds gesloten voor nieuwe aanmeldingen. Niemand krijgt meer een structurele bijdrage. Dat is de nieuwe Armoedeaanpak. Met ingang van 1 juli 2016 wordt de bijdrage voor de huidige gebruikers van het fonds afgebouwd of voor mensen met een hoge huur, zoals Marijke, gestopt. Marijke moet maar verhuizen naar een goedkopere woning.

Bij de raadsbehandeling van het nieuwe armoedebeleid in december gingen er in de gemeenteraad stemmen op. Ook van de PvdA, die tegen het hele stuk stemde.

En toen bleef het stil. Op de website van het woonlastenfonds stond nog steeds dat de bijdrage met ingang van 1 juli stopte en dat men maar moest gaan verhuizen. Maar een brief kwam maar niet, en de tijd drong. Dus nam Marijke contact op met het PvdA ombudsteam.

Het team kreeg de ambtenaren te spreken, die zich bezig hielden met de uitvoering van de aangenomen armoedenota. Wat bleek? Er was goed geluisterd naar de bezwaren om mensen te dwingen om te verhuizen. Daarbij speelde ook een rol dat er nauwelijks goedkope woningen te vinden zijn in onze stad.

De gemeente is dus op zoek gegaan naar andere mogelijkheden om het financiële gat te dichten. Dat was nog niet helemaal gelukt, maar we mochten wel alvast aan Marijke doorgeven dat er voorlopig niets zou veranderen. Ze hoeft niet te verhuizen en de bijdrage blijft voorlopig. Alle gebruikers van het woonlastenfonds krijgen hier snel een brief over. Marijke is ongelooflijk opgelucht!

 

Voor alle Utrechters: PvdA ombudsteam Utrecht
utrecht@pvda-ombudsteam.nl
tel: 030-2861121 | bij geen gehoor: 06-51000492