26 oktober 2017

De begroting behandeld

Ruben Post stelde in de commissie dat de PvdA gaat  voor extra investeringen in het armoedebeleid, in meer werkgelegenheid en stageplaatsen voor mensen met een lagere of middelbare opleiding, voor maatregelen voor mensen die amper rond kunnen komen en ondersteuning voor mensen die te maken hebben met grote schulden. Ook pleitte hij voor meer nadruk op gelijke kansen in het onderwijs.

Bülent Isik uitte onze zorgen over het toenemende gevoel van onveiligheid bij de Utrechters. De bezuinigingen bij de politie in bijvoorbeeld Overvecht doen hier geen goed aan. Maar ook de ontwikkeling waarbij de onderwereld steeds meer greep lijkt te krijgen op de ‘normale’ wereld lijkt hieraan bij te dragen.

Op het gebied van stedelijke ontwikkeling is het volgens ons van groot belang dat de voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, jongeren, vervoer en bereikbaarheid gelijk opgaan met de groei van de stad. Meike Manders gaf aan dat er veel meer geïnvesteerd moet worden in cultuur in álle wijken. Zodat ook wijken en bewoners met een lagere sociaal-economische positie toegang krijgen tot cultuur.

Erwin Derks stelde dat dit college in het afgelopen jaar het decentralisatiefonds heeft uitgekleed. Dit reservepotje  zou volgens de coalitie niet langer nodig zijn om knelpunten in de zorg op te lossen. Bij bijvoorbeeld de jeugdzorg rapporteert het college echter een nieuw tekort van anderhalf miljoen. Dus hoezo niet nodig? Kwetsbare Utrechters worden hiervan de dupe.

Bouchra Dibi en Jacolien Krooneman brachten in dat de PvdA zich grote zorgen maakt over de toegankelijkheid van de jeugdhulp. Zij willen dat de bezuinigingen op de aanvullende zorg wordt teruggedraaid zodat alle jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben. Financiële overwegingen mogen nooit de reden zijn om bestaande hulpverlening te beperken.

Ook pleitte Dibi voor een monument in de stad ter nagedachtenis aan de slavernij en een jaarlijkse KetiKoti viering.

Verder willen wij dat de gemeente het goede voorbeeld geeft als werkgever, door werknemers met flexibele contracten, zoals payrolling, dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen  als werknemers met een vast contract.

Isik gaat in op het belang van goed en betaalbaar wonen. Utrecht moet een stad zijn waar iedereen kan wonen, ook mensen met een kleinere beurs. Dat betekent onder andere meer sociale woningbouw.