14 september 2014

Debat: ‘Keuzes zonder cash’

Locatie: Café de Branding, Croeselaan 303
Datum: 17 september 2014, 20.00

De nieuwe bieb en de Tour de France in onze stad. Moet dat nu wel, in economisch krappe tijden? En hoe gaan we om met de kabinetswens om ‘zelfredzaamheid’ te bevorderen? Om de overheidsfinanciën “op orde” te brengen door te bezuinigen op hulp aan kwetsbare mensen?

De Werkgroep Dynamiek van de PvdA Utrecht stelt tijdens een levendig debat op woensdagavond 17 september al deze en andere keuzes ter discussie. Centraal staat de vraag in hoeverre we als oppositiepartij in de komende raadsperiode sociaaldemocratische keuzes kunnen blijven maken, terwijl de portemonnee van de gemeente leger raakt. We discussiëren onder andere over bovenstaande thema’s, maar ook over andere onderwerpen die de kern van de sociaaldemocratie raken: de tegenprestatie in de bijstand en sociale woningbouw. Een divers gezelschap aan kenners is uitgenodigd om vanuit hun perspectief te reflecteren op deze thema’s.

Het belooft een mooie avond te worden. Iedereen is van harte welkom!

Mail voor vragen of meer informatie naar Sven van den Berg . Dit evenement is ook te vinden op Facebook.