28 mei 2015

Wethouder, waar blijven de beloofde garantiebanen?

De PvdA Utrecht maakt zich ernstig zorgen over de stagnatie van het aantal gerealiseerde garantiebanen. Dit zijn banen voor mensen met een arbeidsbeperking. We krijgen steeds meer signalen dat er maar weinig werkzoekenden voor deze banen worden voorgedragen bij het UWV. Het aantal mensen dat daadwerkelijk een baan vindt is nog veel kleiner. Ook met het aanbod van banen lijkt het niet op te schieten. De gemeenteraad wacht op dit moment nog steeds op het plan waarin wordt uitgewerkt hoe in de Utrechtse arbeidsmarktregio eind volgend jaar 1145 garantiebanen worden gerealiseerd. Daarom heb ik samen met de fracties van GroenLinks, SP en ChristenUnie, schriftelijke vragen aan het college gesteld.

We vragen het college onder andere naar het aantal gerealiseerde garantiebanen in Utrecht, om sluitende afspraken met het speciaal onderwijs om mensen in beeld te houden, of er voldoende aandacht is voor de nieuwe doelgroep jonggehandicapten die tussen wal en schip dreigt te vallen en naar de geschiktheid van de vacaturewebsite www.onbeperktaandeslag.nl voor de specifieke doelgroep arbeidsgehandicapten. Hier vind je de schriftelijke vragen.

Samen met alle PvdA/Progressief-fracties in de Utrechtse arbeidsmarktregio, schreef ik begin maart een open brief aan wethouder Everhardt, omdat we al langer zagen aankomen dat de doelstellingen niet gehaald worden. De Utrechtse D66-wethouder is tevens voorzitter van het Werkbedrijf Utrecht-Midden.

De arbeidsgehandicapte werkzoekende dreigt de dupe te worden van de stagnatie bij de garantiebanen. Op papier zijn het mooie plannen. De sociale werkbedrijven nemen sinds 1 januari geen nieuwe mensen meer aan dus die mooie plannen moeten snel  worden vertaald in echte banen. De wethouder moet hier samen met andere betrokken snel mee aan de slag!

Voor vragen kun je contact met me opnemen via:

Ruben Post: 06 38604652 of ruben.post@utrecht.nl

 

Volg me op twitter:

@PostRuben