31 augustus 2015

Dossier Galgenwaard: kiezen tussen twee kwaden

Utrecht zonder FC is ondenkbaar. In 2003 besloot een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad daarom een lening van €25 miljoen aan bouwbedrijf Memid te verstrekken, met delen van stadion Galgenwaard als onderpand. Hiermee kon de renovatie van het stadion worden voltooid en een faillissement van FC Utrecht worden voorkomen. Memid ging in 2011 failliet, zonder dat de lening is afbetaald. In maart 2014 stemde de gemeenteraad over de afhandeling van dossier Galgenwaard.

De raad besloot om het geld zo snel mogelijk af te boeken, terwijl een doorstart op lange termijn de financieel beste oplossing was. De PvdA Utrecht heeft altijd benadrukt dat de financiële risico’s moeten worden beperkt maar ook dat moet worden gekeken naar beperking van het verlies. Mijn fractie stemde dan ook tegen de motie om Stadion Galgenwaard zo snel mogelijk van de hand te doen. Anders dan de rest van de fracties.

Het doorstartplan zou een logische verdeling van het eigendom inhouden. De gemeente was in deze opzet eigenaar van het stadion geworden. Het sportgedeelte en de kantoren werden gescheiden waardoor er apart te exploiteren en te verkopen onderdelen zouden ontstaan. Er zou een nieuwe bv worden opgezet met de opdracht zoveel mogelijk van de resterende schuld via de inkomsten van de verhuur terug te verdienen. Op deze manier verdiende de gemeente ten minste een deel van de investering terug.

Om de risico’s van het doorstartplan in beeld te krijgen vroeg de gemeenteraad onafhankelijk onderzoeksbureau Twijnstra Gudde om een second opinion. Het onderzoeksbureau adviseerde de raad in te stemmen met het plan: herschikken van hypotheekrechten en zodra mogelijk, het voetbal gerelateerde deel aan een geïnteresseerde partij verkopen. Volgens het onderzoek zou dit scenario het minste restverlies en dus het financieel beste resultaat opleveren. Met aanzienlijk minder verlies dan wanneer er geen doorstart zou plaatsvinden.

Het is kiezen tussen twee kwaden. Het dossier zo snel mogelijk afsluiten en een fors verlies accepteren, of een beperkt risico nemen met de verwachting op termijn een deel van het verlies terug te verdienen. De PvdA-fractie koos voor het laatste en heeft daarom tijdens de raadsbehandeling van 6 maart 2014 tegen de motie ‘Sluit dossier redding FC Utrecht!‘ gestemd.

 

Voor vragen kun je contact met me opnemen via 06 18119590 of m.haage@utrecht.nl

Volg me op twitter: @marleenhaage