6 november 2014

Draai bezuiniging armoedebeleid terug

marleen_haageVandaag, 6 november behandelt de gemeenteraad de begroting 2015. De PvdA fractie heeft een tegenbegroting ingediend, waarin alternatieven zijn uitgewerkt voor de soms harde bezuinigingen van dit college. De PvdA vraagt via amendementen en moties aandacht voor snelle realisering voor een bieb in de Binnenstad, werk voor mensen met een arbeidsbeperking, voldoende betaalbare woningen en ouderenhuisvesting. Ook verzoekt de fractie om de bezuiniging van 1 miljoen euro op armoedebeleid, terug te draaien.

Spreektekst begroting 2015 def