13 maart 2017

Een duurzaam en toegankelijk Leeuwesteyn!

Met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Leeuwesteyn zet Utrecht opnieuw een stap met Leidsche Rijn als mooie wijk. Een wijk die in verbinding staat met de rest van Utrecht, mede dankzij de Daphne Schippers fietsbrug. De PvdA heeft zich hard ingezet voor de komst van deze brug.

Bij de nieuwe wijk Leeuwesteyn is gekozen voor duurzaamheid: veel groen, elektrische auto’s en  bovendien is het opwekken van energie  in deze wijk eerder norm dan uitzondering. De PvdA is zeer tevreden met dit groene streven.

Een ander belangrijk aandachtspunt voor de PvdA is dat er voldoende betaalbare woningen zijn. De wijk Leeuwesteyn – aan het water, in de buurt van het toekomstig Leidsche Rijn Centrum én dichtbij de oude stad, zal erg populair worden. Wij vinden dat ook bewoners met een kleine beurs de kans moeten hebben hier een betaalbare woning te krijgen. Op ons aandringen heeft de wethouder toegezegd zich te zullen inspannen het aantal sociale huurwoningen te verhogen wanneer het aantal te bouwen woningen stijgt. Ook heeft de wethouder op verzoek van de PvdA en de ChristenUnie toegezegd om met corporaties in overleg te treden, waarbij gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijk aantal sociale huurwoningen onder de zogenaamde tweede aftoppingsgrens van 618 Euro.

Met deze aanvullingen voor meer sociale huurwoningen wordt Leeuwesteyn een duurzame en voor alle Utrechters toegankelijke wijk!