25 juni 2020

Eerste reactie PvdA op Kaderbrief 2020

Utrecht heeft te maken met een ongekende crisis. Voor de volksgezondheid nu, met het virus onder ons, en economische en sociaal op de langere termijn. Deze crisis zal vooral de meest kwetsbare Utrechters raken en de kansengelijkheid nóg verder onder druk zetten.  

Er is een overheid nodig die naar deze mensen omkijkt. Het college spreekt in de vandaag gepresenteerde Kaderbrief over een actieve overheid. Dat is hard nodig in deze tijd. Ook worden de grote problemen die op onze stad afkomen benoemt. Voor de PvdA is dit van groot belang: mensen komen vaker in de schulden en verliezen hun werk, kinderen krijgen nog meer te maken met oplopende achterstanden en er zal een flinke inhaalslag in de zorg aankomen. 

Het is daarom goed dat er een crisisinvesteringsprogramma komt. We moeten echter niet alleen investeren in stenen, maar vooral in de bestaanszekerheid van mensen. Hier verwachten we meer van het college: te vaak is de inzet niet duidelijk genoeg, gaat het om zaken die al voor corona in gang waren gezet en wordt er geen extra budget voor uitgetrokken. 

PvdA fractievoorzitter Rick van der Zweth: We moeten de bestaanszekerheid van mensen garanderen en dit concrete perspectief mist in de Kaderbrief: investeer om mensen aan het werk te houden met omscholing en publieke banen, help mensen rond te komen door te kijken naar armoederegelingen en het eigen risico en ga achterstanden in het onderwijs tegen, voor jongeren én peuters, met wekelijkse begeleiding en door extra te investeren in een professionele zomer-, herfst- en winterschool. Ook zegt Van der Zweth: “Het is goed dat ons idee is overgenomen en er wordt gekozen om schulden als gevolg van corona kwijt te schelden en mensen zo versneld perspectief te bieden. 

Perspectief voor de lange termijn is nodig. Juist in tijden dat het slechter gaat, is de overheid aan zet om de bouwproductie op peil te houden. Meer betaalbare woningen zijn hard nodig met de huidige woningnood en lange wachtlijsten. Ook moet er een concretere invulling komen voor de grote inhaalslag die de zorg te wachten staat, met specifiek aandacht voor kinderen die uit een onveilige thuissituatie komen. 

Van der Zweth: “Kortom, durf te investeren in de meest kwetsbare Utrechters om hun bestaanszekerheid op peil te houden en hen perspectief te bieden. Ons plan ‘Utrecht na corona: solidair uit de crisis’ laat zien welke keuzes wij maken.