16 april 2019

Eis voor gelijke rechten chauffeurs bij doorstart

Op 5 april is de Wegman Groep failliet verklaard. Dit nadat de loonbetaling die voor 1 april moest plaatsvinden niet gedaan is. Vele chauffeurs hebben zelfs meer loonachterstand.

Verslechtering arbeidsvoorwaarden na doorstart onacceptabel

Bij de curator staat het belang van een doorstart voorop, garanties voor het personeel spelen daarbij geen rol. “Vaak is het zo dat na een faillissement werknemers weer aan het werk gaan tegen slechtere arbeidsvoorwaarden en lagere lonen. Dat is natuurlijk onacceptabel”, zegt PvdA fractievoorzitter Rick van der Zweth,

Gemeente is opdrachtgever en kan eisen stellen

In Utrecht gaat het om een groep van ongeveer 55 chauffeurs. FNV Taxi heeft het college middels een brief opgeroepen, om als opdrachtgever, op te komen voor de banen en de arbeidsvoorwaarden van deze groep werknemers. De PvdA sluit zich hierbij aan en stelt donderdag 18 april vragen aan het college.

De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente zich hard maakt voor het behoud van werkgelegenheid én goede arbeidsomstandigheden van deze groep chauffeurs, zodat zij er niet op achteruit gaan bij een nieuwe werkgever. Als opdrachtgever kan de gemeente eisen stellen aan de partij die de doorstart vorm gaat geven en die het vervoer in onder aanneming voor de contractpartijen uit gaat voeren.

Vragen aan college

  1. Is het college bereid zich, bij een doorstart, hard te maken voor het behoud van de banen én de arbeidsomstandigheden van het personeel van de Wegman Groep?
  2. Zo ja, is het college bereid om afspraken over het behoud van minimaal gelijke arbeidsvoorwaarden en het één op één overnemen van de arbeidsovereenkomsten te maken met de nieuwe of doorstartende vervoerder?
  3. Is het college bereid hierover in overleg te gaan met FNV Taxi?