Elitair college pakt tweedeling niet aan

15 mei 2017

Elitair college pakt tweedeling niet aan

In de vandaag gepresenteerde Voorjaarsnota 2017 bevestigt het Utrechtse college van B en W dat zij geen oog heeft voor wat voor alle Utrechters belangrijk is. Het overschot van vorig jaar toont aan dat het college de hand op de knip heeft gehouden terwijl investeringen in onze groeiende stad nodig zijn. Betaalbaar wonen, werk en toegankelijke zorg zijn onderwerpen waar de PvdA zeker andere keuzes zou maken.

 

Werk en zekerheid

Het College had de ambitie om tot het laagste werkloosheidspercentage van Nederland te komen: dit komt alleen terug als nieuwe indicator, maar de nodige extra inzet blijft uit. Daarmee schuift zij deze ambitie naar de achtergrond en laat zij mensen die moeilijk aan werk kunnen komen in de kou staan. Er komen ook geen investeringen in schuldhulpverlening, zoals extra capaciteit en deskundigheid voor de buurtteams. En dat terwijl we allemaal weten dat schulden een begin zijn van een ophoping van problemen en het aantal schuldhulpregelingen met 14% is gestegen. Zonder werk met schulden is een verschrikkelijke combinatie die nog te veel Utrechters een onzeker bestaan geeft in onze stad.

Betaalbaar wonen

Het college plant dat nieuwbouw uit bijna 35% sociale woningbouw bestaat. Dat zegt echter nog niets over het totale percentage sociale woningvoorraad en of deze aansluit bij de toegenomen vraag. Zo zijn er meer betaalbare huurwoningen verkocht en bij herstructurering voor een veel hogere huurprijs op de markt gebracht. De hoge huren in de stad zorgen ervoor dat veel mensen de stad moeten verlaten. Daar wil de PvdA meer aan doen.

Toegankelijke zorg

13 miljoen zorggeld wordt uit het fonds decentralisaties in het weerstandsvermogen en daarmee naar de algemene middelen gebracht. De ontwikkelingen in de zorg zijn echter nog steeds heel onzeker, zo is er een financieringstekort op zorg voor jeugd en is er meer geld voor meer uren in de thuiszorg nodig. Dat pleit er juist voor het gereserveerde zorggeld voorlopig nog in stand te houden, dan houden we de zorg toegankelijk voor wie dat nodig heeft.

Elitair

In deze tijd waar de verschillen tussen Utrechters groter worden terwijl de economische en financiële mogelijkheden verbeteren,  zou de PvdA graag zien dat er oog is voor de ongedeelde stad. Daarin zijn we echt teleurgesteld.  Krachtwijkengeld wordt ingezet op het asfalt van de Straatweg  en de tijdelijke budgetten voor de buurtteams worden weer afgeroomd. Er wordt geen aandacht besteed aan de ongelijkheid in het onderwijs en aan het realiseren van extra banen voor mensen die het moeilijk hebben.

De PvdA vindt dit elitaire keuzes van het college, omdat zij hiermee duidelijk niet kiest voor het realiseren van een fatsoenlijk bestaan voor álle Utrechters.