23 mei 2019

Expositie 100 jaar Vrouwenkiesrecht, maar vrouwen hebben nog steeds niet dezelfde rechten

Vandaag werd de expositie ‘100 jaar Vrouwenkiesrecht’ geopend in het Utrechtse stadhuis. Een mooie, overzichtelijke tentoonstelling van de strijd die vrouwen hebben gevoerd om passief én actief kiesrecht te verwerven. Daarna hield de strijd voor gelijke rechten natuurlijk niet op.

Gelijk loon voor gelijk werk

Nog altijd krijgen vrouwen minder betaald dan mannen voor hetzelfde werk. Gisteren maakte pensioenuitvoerder APG bekend dat zij tot actie overgaat om deze gender pay gap te dichten. De 13% vrouwen die om onverklaarbare redenen minder betaald krijgen dan hun mannelijke collega’s, ontvangen een salarisverhoging. Women Inc., dat zich inzet voor gelijke rechten voor vrouwen, berekende eerder dat een vrouw in haar werkzame leven 300 duizend euro minder verdient dan een man.[1]

[1] Zie: https://www.volkskrant.nl/economie/pensioenuitvoerder-apg-trekt-onverklaarbare-salarisverschillen-recht-vrouwen-krijgen-evenveel-betaald-als-mannen~b03b5d45/

Mondelinge vragen

Dit brengt de Utrechtse fracties van D66, Student & Starter, PvdA, Partij voor de Dieren en SP bij de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college het met de fracties eens dat vrouwen en mannen gelijke arbeidsrechten hebben en daarom ook hetzelfde moeten verdienen voor hetzelfde werk?
  2. Weet het college of er bij de gemeente Utrecht sprake is van een gender pay gap? Zo ja, kunnen deze cijfers gedeeld worden?
  3. Wanneer dit niet bekend is, is het college bereid dit uit te zoeken en hierover op korte termijn te rapporteren aan de raad?
  4. Als blijkt dat vrouwen niet op hetzelfde niveau beloond worden als hun mannelijke collega’s met vergelijkbare functies, leeftijd, ervaring en dienstjaren, is het college bereid het voorbeeld van APG te volgen en het gat te dichten? Zo niet, waarom niet?