9 april 2015

Extra aandacht voor kinderen met een vitamine D-tekort

Bijna één op de drie kinderen heeft een vitamine D-tekort. Bij kinderen van onder andere Marokkaanse, Surinaamse en Turkse afkomst gaat het zelfs om meer dan de helft van de kinderen. Ik heb het college van B&W hierover schriftelijke vragen gesteld.

Onderzoekers van het Erasmus MC schrijven over het vitaminetekort in het aprilnummer van het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Nutrition. Zij baseren hun onderzoek op gegevens uit de grootschalige Generation R study in Rotterdam. Uit dat onderzoek blijkt dat 6 procent van alle kinderen een ernstig tekort aan vitamine D heeft. Onder niet-westerse kinderen loopt dit percentage zelfs op tot 20 procent. Dat het verschil tussen westerse en niet-westerse kinderen zo groot is, komt mogelijk door de huidskleur. Mensen met een getinte of donkere huid maken vanwege de pigmentatie minder snel vitamine D aan. Maar ook leefstijl kan een rol spelen. Vaak is het zo dat kinderen met een vitamine D-tekort minder gezond eten, meer televisie kijken en minder buitenspelen dan kinderen met gezonde vitamine D-waarden.

In Nederland geldt al jaren het advies om kinderen tot 4 jaar extra vitamine D te geven. Ouders van kinderen met een donkere huid doen er verstandig aan hun kinderen ook na het 4e levensjaar druppels of tabletjes te geven. In de praktijk is gebleken dat minder dan de helft van de kinderen supplementen krijgt op 1-jarige leeftijd. Vitamine D-tekort bij kinderen kan op latere leeftijd gezondheidsproblemen veroorzaken. Als de leefstijl de oorzaak voor het tekort is, moet daar natuurlijk in de eerste plaats verandering in komen.

De PvdA-fractie vindt de resultaten van het onderzoek alarmerend en daarom heb ik het college van B&W gevraagd of het op de hoogte is van de uitkomsten. Ik vind het belangrijk dat we ervoor zorgen dat ouders goed op de hoogte zijn van het belang van het toedienen van vitamine D, zodat onze kinderen gezond opgroeien. Een bewustwordingscampagne met aandacht voor vitaminesupplementen en een gezondere leefstijl, zou daarom een mogelijkheid kunnen zijn.

De PvdA wil graag weten hoe we dit probleem in Utrecht aan gaan pakken. Daarom stelde ik de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van het onderzoek? Is de grootte van het probleem van vitamine D-tekort onder Rotterdamse kinderen vergelijkbaar met de grootte van het probleem in Utrecht?
  2. Deelt u de mening van de PvdA-fractie dat er actie moet worden ondernomen om dit probleem van vitamine D-tekort onder Utrechtse kinderen terug te dringen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier gaat u dit probleem aanpakken?

Voor meer informatie kun je contact met me opnemen via b.dibi@utrecht.nl of 06 23121444

 

Bouchra Dibi