Een Fris Alternatief, met een beetje hulp

15 maart 2018

Toen de eerste plannen voor de Westelijke Stadsboulevard werden gepresenteerd, fronsten enkele bewoners van de Majellabuurt waaronder Jacco en Martijn even de wenkbrauwen. De beloofde verbeteringen van gezondere lucht, meer groen en rust voor de hele boulevard, golden niet voor hun stukje Utrecht. De trigger om de buurt in beweging te brengen en te streven naar een beter alternatief voor de Majellabuurt. Een Fris Alternatief.

Het doel van de initiatiefnemers: ‘het beste plan dat goed is voor de omgeving en de mensen’

Met passie vertellen Jacco en Martijn over het afgelegde proces, over het groeiende draagvlak onder buurtbewoners en daarbuiten, over de vele overleggen met ambtenaren en bestuurders en over het uiteindelijke resultaat. En ook over de hulp die ze kregen van PvdA raadsleden Bülent Isik en Ruben Post, waarmee ze als eerste contact hadden over hun idee, waar andere partijen zich later bij aansloten. Bülent adviseerde de initiatiefnemers tot en met de besluitvormingsfase. Het doel van de initiatiefnemers: ‘het beste plan dat goed is voor de omgeving en de mensen’, met goede luchtkwaliteit en weinig geluidsoverlast. Bijkomende winst van het Fris Alternatief is dat het nu nog geïsoleerde Thomas a Kempisplantsoen bij de buurt betrokken kan worden. ‘Met realistisch en praktisch advies heeft Bulent ons erg goed geholpen’, aldus Jacco en Martijn, die aangeven dat dit onmisbaar was in het proces. ‘Door de tip van Bülent om in een vroeg stadium draagvlak in de wijk te organiseren, hebben we bijvoorbeeld vrij snel meer dan 100 handtekeningen opgehaald’. Mensen die het Frisse Alternatief vanuit de wijk ondersteunden. Samen met nog een hand vol andere initiatieftrekkers is uiteindelijk eind 2017 hun frisse alternatief door de gemeente overgenomen. Jacco en Martijn zeggen daarover enthousiast: “Inmiddels was het draagvlak gegroeid tot ver buiten de wijk. Dat het college ondanks het goede plan en het brede draagvlak koos voor de minder rooskleurige gemeentelijke variant was voor ons onbegrijpelijk. Gelukkig hebben de raadsleden kritisch naar de plannen gekeken en kozen zij alsnog unaniem voor Fris Alternatief. Logisch, want Fris Alternatief scoort op alle punten: betere luchtkwaliteit, minder geluid, kansen voor de wijk en behoud van bereikbaarheid.”

‘Met realistisch en praktisch advies heeft Bülent ons erg goed geholpen’

Participatie werd door de bestuurders wel met de mond beleden, ‘maar wanneer wij als bewonersinitiatief een alternatief inbrachten, was het af en toe duidelijk merkbaar dat de gemeente nog niet goed wist hoe hiermee om te gaan. Vaak ging het goed, soms ook echt niet’. Een zoektocht dus, voor zowel Jacco, Martijn, als voor de ambtelijke organisatie van Utrecht. Een zoektocht waarin Bülent Isik en Ruben Post een belangrijke begeleidende rol hebben gespeeld. Participatie gaat niet vanzelf, alleen de aanhouder en diegene die weet ‘hoe het spel gespeeld wordt’, wint. Jacco en Martijn benadrukken nog eens: “het gaat niet om het winnen, het gaat om de keuze voor het beste plan. En ja, dat hebben we in dik twee jaar samen met bewoners, raadsleden en gemeente samen weten te maken. Met dezelfde groep gaan we in 2018 aan de slag met de invulling van de plannen. Met onder andere het Thomas a Kempispark, goede ontsluiting van de wijk en herontwikkeling van het plantsoen.”

Betrokkenheid van bewoners bij de ontwikkeling van hun omgeving vindt de PvdA erg belangrijk. Zij wonen en leven er immers. Bewonerswensen worden hierdoor veel meer uitgangspunt voor de ontwikkeling van de stad, waarvan de PvdA vindt dat bewoners centraal moeten staan. Utrecht is er voor iedereen!