9 augustus 2015

Functieprofiel fractievolger

Het bestuur van de afdeling Utrecht zoekt een nieuwe fractievolger. De fractievolger is een algemeen bestuurslid die vanuit het bestuur de vergaderingen van de gemeenteraadsfractie bijwoont en verslag doet in het bestuur. Daarbij is de fractievolger ook de aangewezen persoon om relevante zaken uit het bestuur te bespreken in de fractie. De functie-eisen horend bij de functie van algemeen bestuurslid zijn als volgt. Het bestuurslid:

 • heeft de bereidheid, kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van algemene bestuurstaken;
 • heeft bij voorkeur bestuurservaring in een vrijwilligersorganisatie;
 • heeft het vermogen om signalen uit de afdeling/het gewest en de samenleving te vertalen naar concrete voorstellen.
 • heeft ervaring en deskundigheid binnen het aandachtsgebied waarbinnen hij/zij actief is;
 • wil haar/zijn kennis delen;
 • heeft enthousiasme voor de functie, is creatief in zijn/haar oplossingen en is communicatief ingesteld;
 • kan zich er bij neerleggen wanneer beslissingen worden genomen, die niet overeenkomen met zijn/haar eigen standpunt.

Daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke aanvullende eisen voor deze portefeuille. De fractievolger:

 • heeft kennis over politieke processen, waarbij ervaring in de politiek een pré is;
 • is generalistisch in haar/zijn politieke kennis;
 • is een verbinder en legt de verbinding tussen bestuur, fractie en andere relevante actoren;
 • heeft natuurlijk gezag en overwicht;
 • heeft tijd op maandagavond en eens in de twee weken op dinsdag. De vergaderdag van de fractie is maandag, het bestuur vergadert eens in de twee weken op dinsdag. Aanwezigheid is een vereiste om deze functie te kunnen vervullen.

Aanmelden kan door uiterlijk 20 augustus een motivatiebrief te sturen naar secretaris@pvdautrecht.nl. Het bestuur is voornemens per 1 september een opvolger van Jeroen te benoemen. Voor meer informatie over de procedure en de functie neem contact op met Lou Repetur.