11 oktober 2017

Geen kind buitenspel

Donderdag 12 oktober voert de PvdA-Utrecht actie bij basisschool De Boomgaard in Leidsche Rijn.
In de Week van de Armoede vragen wij aandacht voor kinderen die niet kunnen meedoen aan extra activiteiten van scholen. Omdat hun ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen. Wij vinden het belangrijk dat álle kinderen kunnen meedoen aan schoolactiviteiten.
Scholen vragen meestal een vrijwillige ouderbijdrage voor schoolreisjes en andere activiteiten. Veel ouders kunnen dit zonder problemen betalen. Dat geldt helaas niet voor alle ouders. Te vaak zien we dat sommige kinderen thuis moeten blijven van schoolreisje of andere activiteiten omdat er gewoon geen geld voor is. En dat terwijl de ouderbijdrage vrijwillig is. Mensen die het niet kunnen betalen, hoeven dit niet te betalen. Dan moeten er andere oplossingen gezocht worden. Veel mensen weten dit echter niet. De gemeente Utrecht heeft, op verzoek van de PvdA, beloofd om hierover harde afspraken met scholen te maken. Zodat geen kind aan de kant blijft staan.
De PvdA wil aandacht vragen voor dit probleem en ouders en scholen betrekken bij mogelijke oplossingen. Zodat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen meedoen aan alle activiteiten die hun school organiseert.
Donderdag 12 oktober bezoeken raadsleden van de PvdA Utrecht basisschool De Boomgaard, gevestigd aan de Akkrumerralaan 101 in Leidsche Rijn. Vanaf 08.15 zullen wij rozen en flyers uitdelen.