26 april 2017

Géén subsidiestop Museum van Zuilen

Het museum ontvangt jaarlijks vanuit het gemeentelijke Initiatievenfonds een bedrag tussen de 20.000 en 25.000 Euro voor het drukken van de vaste lasten. Projecten mogen echter niet langer dan 3 jaar uit dit fonds gesteund worden en daarom houdt de subsidie na 2017 op. Hoewel het museum ook particuliere bijdragen ontvangt, staat het voortbestaan van het museum met het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage op de tocht.

Museum van Zuilen heeft, sinds de opening in 2009, een bijzondere bijdrage geleverd aan het levend houden van de geschiedenis van Zuilen. Zo zijn er de maandelijkse straat reünies, waarin steeds een andere straat in Zuilen centraal staat. Deze reünies zijn een begrip geworden in de wijde omgeving. Wij vinden dat het museum een belangrijke rol speelt in Utrecht en vragen het college van B&W om de gemeentelijke subsidiering voort te zetten.