16 april 2015

Gokverslaving in Utrecht

Binnenkort vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over de legalisering van ‘kansspelen op afstand’, oftewel online gokken. De huidige wet op de kansspelen (WOK) stamt uit 1964. Op dat moment zag het Nederlandse kansspellandschap er heel anders uit. Internet bestond vanzelfsprekend nog niet en online kansspelen dus evenmin. De noodzaak tot herziening van de wet en regulering is daarom hoog.

Er is behoefte aan een passend en attractief aanbod van kansspelen. Belangrijke doelen bij regulering zijn het creëren van een verantwoord aanbod, voorkomen van kansspelverslaving en het terugdringen van het illegale aanbod. Uit onderzoek van onderzoeksbureau Intraval blijkt dat de groep risicospelers is toegenomen van 55.000 naar 92.000. In 2017 moet het aantal risicospelers weer zijn teruggebracht tot 55.000 risicospelers. Opvallend daarbij is dat slechts 4% van de hulpvragen binnen de verslavingszorg gokken betreft.

De PvdA-fractie wil graag meer informatie over gokken in Utrecht en daarom heb ik het college van B&W hierover schriftelijke vragen gesteld. Daarin vraag ik onder meer of het college zicht heeft op de omvang van gokken en gokverslaving in Utrecht, welke maatregelen de gemeente neemt ter bestrijding van illegale kansspelen, maar ook naar de visie van dit college ten aanzien van gokken in het algemeen. Hopelijk leiden mijn vragen tot betere handhaving en de ontwikkeling van een passend lokaal preventiebeleid.