15 april 2014

Herontwikkeling locatie Oudenrijn helpt Kanaleneiland vooruit

12 bulent ATijdens de commissievergadering van 15 april bleek de raad positief te staan tegenover het plan van wethouder Isabella voor de herontwikkeling van het gebied bij het voormalige St. Antoniusziekenhuis in Kanaleneiland. Het vertrek van het ziekenhuis naar Leidsche Rijn bood voor deze locatie de mogelijkheid voor een nieuwe invulling. Het plan van wethouder Isabella behelst in totaal de (nieuw)bouw van 650 woningen, waarvan 37 eengezinswoningen, 99 middelgrote appartementen en 514 studentenwoningen. Daarnaast biedt het plan ruimte voor de komst van maatschappelijke en commerciële functies en de komst van een backpackers- en short stay hotel of de komst van 113 starterswoningen.

PvdA-raadslid Bülent Isik: “De PvdA is uiterst tevreden dat, ondanks de crisis, wederom nieuwbouw in Utrecht mogelijk wordt gemaakt. Dit plan is toegesneden op de behoefte die momenteel het meest urgent is in Utrecht: studentenwoningen en woningen voor het lage en middensegment. De komst van 514 studentenwoningen sluit uitstekend aan bij het opgestelde Actieplan Studentenhuisvesting Utrecht en zorgt dat we wederom een stap dichter bij de oplossing van dit probleem in Utrecht komen.”

Daarnaast is Isik erg te spreken over de mogelijke komst van een hotel, een lang gekoesterde wens van de PvdA: “Bij een goede internationale presentatie van Utrecht en een aantrekkelijke stad hoort een goed backpackers- en short stay hotel, waar tegen een beperkt bedrag overnacht kan worden.” Het hotel zou moeten gaan bestaan uit 91 kamers voor backpackers en 71 kamers voor short stay.

Daarnaast is er in het plan 2500 m2 opgenomen voor functies waarbij wordt gedacht aan gezondheid, sport, zorg en welness en 1500 m2 voor commerciële functies en bedrijvigheid passend bij de doelgroep jongeren. Binnen deze 4000m2 is ook ruimte voor horeca en één afhaalzaak. Het plangebied wordt begrensd door de Beneluxlaan, de Van Heuven Goedhartlaan, de Trumanlaan en de Martin Luther Kinglaan/24 Oktoberplein.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bülent Isik (06-48502989).