29 juni 2020

Ieder kind verdient een eerlijke start: geen selectie aan de schooldeur

Uit een onderzoek naar het aanmeldbeleid van Utrechtse scholen blijkt dat kinderen geen gelijke kansen hebben om naar een basisschool van eigen keuze te gaan. Iedereen, scholen, ouders, de gemeente en de schoolbesturen is ontevreden over de huidige situatie.  Het wordt tijd dat er iets verandert zodat Utrechtse kinderen gelijke kansen hebben op goed onderwijs op een school naar keuze. 

Shoppende scholen

Populaire Utrechtse scholen overtreden de wet door kinderen al voordat ze 3 jaar zijn in te schrijven. Daarbij moeten ouders, naast de gewone gegevens, ook aangeven wat hun opleidingsniveau en beroep is. Tientallen basisscholen blijken vervolgens te shoppen uit de wachtlijsten: kinderen van ouders met een hogere opleiding worden vaker toegelaten. Kinderen met een migratie achtergrond of grotere ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld vanwege een taalachterstand, krijgen bovengemiddeld vaak nee te horen. Deze selectie aan de poort leidt tot segregatie in het onderwijs en vergroot de ongelijkheid tussen kinderen. 

Kansengelijkheid

Ilse Raaijmakers, raadslid van de PvdA Utrecht, strijdt hiertegen. Zij wil een gelijk speelveld voor ouders en kinderen en is voorstander van een centraal aanmeldbeleid. Ilse: “Mondige, goed opgeleide ouders, weten de weg en staan daarmee al op een voorsprong. Het ondoorzichtige aanmeldbeleid vergroot die voorsprong nog eens. En dat maakt dat het slecht gesteld is met de kansengelijkheid voor kinderen in onze stad”. 

Heldere communicatie

Daarnaast blijkt dat slechts 11% van de Utrechtse basisscholen helder communiceert over het aanmeldbeleid op hun website. Iedere school lijkt een eigen beleid en praktijk te voeren en dat leidt tot onzekerheid en stress bij ouders, terwijl ook de geïnterviewde directeuren niet tevreden zijn over de huidige praktijk. Door de huidige aanmeldpraktijk zijn gelijke kansen voor Utrechtse kinderen, meteen bij de start van hun schoolcarrière, ernstig in het geding.  

Centraal aanmeldpunt

De wethouder onderwijs heeft aangekondigd een plan van aanpak met schoolbesturen op te stellen dat waarschijnlijk in oktober klaar zal zijn. Ilse Raaijmakers vindt dat ook op korte termijn actie moet worden ondernomen. De communicatie rond aanmelding en toelating op de websites van scholen moet verbeterd worden en in lijn gebracht met de wettelijke vereisten. Zij zal zich hiervoor, en voor een centraal aanmeldpunt hard maken in de Utrechtse gemeenteraad. Morgen is er een raadsinformatie bijeenkomst en na de zomer wordt dit besproken in de raadscommissie.