14 oktober 2014

Input politieke ledenraad

Op zaterdag 25 oktober is er weer een landelijke politieke ledenraad, waar de actuele politiek besproken wordt met de Kamerleden en ministers. Het belangrijkste deel van de ledenraad zal in het teken staan van ledendemocratie. De uitwerking van het rapport van de commissie Noten geldt hiervoor als uitgangspunt. Daarnaast gaat het over ledenwerving, binding en de actuele politiek.

De politieke ledenraad is voor alle leden toegankelijk: ben je echter niet in staat om te gaan, maar wil je wel zorgen dat je gehoord wordt: stuur dan je input naar Eddo Verdoner. Als er afdoende belangstelling is, houden we ook een voorbereidende bijeenkomst in Utrecht.