25 juni 2015

Invoering milieuzone: knullig en onredelijk

De Partij van de Arbeid is voorstander van de milieuzone voor personenauto’s. Het is een ingrijpende maatregel maar er zijn ingrijpende maatregelen nodig om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Want de inzet is niet gering; het gaat om de gezondheid van de Utrechters. Zeker omdat het een ingrijpende maatregel is waarbij er nogal wat op het spel staat, is het belangrijk dat de invoering zorgvuldig verloopt en de communicatie duidelijk is. Maar het tegenovergestelde is het geval. Het college van B en W maakt niet alleen een knullige indruk, het stelt zich ronduit onredelijk op.

Sinds 1 mei worden automobilisten die zich niet aan de regels van de milieuzone houden, beboet. Maar de maatregel kent vele onvolmaaktheden. Teveel om als kinderziekten weg te wuiven. We hebben berichten ontvangen van borden die verdekt staan opgesteld of onleesbaar zijn. Ook klagen automobilisten over plekken waar ze een fuik inrijden. Ze kunnen op die plekken niet anders dan de milieuzone inrijden, anders zouden zij verkeersregels overtreden.

Aanpassing lijkt me daarom de enige logische stap. Maar tot mijn ontsteltenis heeft het college laten weten niks aan de huidige situatie te willen veranderen. Onbegrijpelijk! Daarom heeft de PvdA hier, samen met het CDA, vragen over gesteld aan het college. De situatie moet zo snel mogelijk worden aangepast en een coulante opstelling bij de behandeling van de boetes, zou het college sieren.

Hier lees je de schriftelijke vragen die ik samen met Sander van Waveren (CDA) stelde.

 

Voor vragen kun je contact met me opnemen via: 06 38604652 of ruben.post@utrecht.nl

 

Volg me op twitter:

@PostRuben