11 juni 2014

Luister naar bewoners: geen rood asfalt, klinkers op de Leidseweg

LeidsewegDe PvdA zal morgenavond in de raad samen met het CDA, VVD, SP en Stadsbelang Utrecht een actuele motie indienen tegen rood asfalt op de Leidseweg. De PvdA vindt dat het college, met het plan om de huidige klinkerbestrating te vervangen door rood asfalt, bewoners niet serieus neemt. Volgens bewoners tast rood asfalt het historische karakter van deze oude uitvalsweg van Utrecht aan.

Utrechters hebben, in een extra door het college gehouden consultatie, massaal tegen de komst van rood asfalt gestemd. PvdA-raadslid Gadiza Bouazani: “Maar liefst 97% van de 157 bewoners van de Leidseweg is tegen de komst van rood asfalt. Uit een bredere consultatie onder alle Utrechters blijkt 80% tegen te zijn. Met deze motie roepen we D66 en GroenLinks op om de participatie van bewoners serieus te nemen. Zeker als je bedenkt dat beide partijen onlangs het collegeakkoord ‘Utrecht, maken we samen’ hebben opgesteld, waar participatie en draagvlak onder de inwoners essentieel zijn.”

De PvdA staat wel achter het plan van het college om een netwerk van snelle, veilige en comfortabele fietsroutes aan te leggen door de stad om zo het fietsgebruik te stimuleren. De PvdA is echter van mening dat om dit doel te bereiken niet per definitie uitgegaan dient te worden van rood asfalt. Bouazani: “Met een brede klinkerstrook kan ook aangegeven worden dat het straat betreft waar de fietser hoofdgebruiker is en de auto te gast. Zo wordt ook een veilige en comfortabele route gecreëerd en blijft het historische karakter behouden. En hiermee steunen we de bewoners!”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gadiza Bouazani (06-12392015)