9 juli 2015

Luister naar de stad en stel besluitvorming stationsgebied uit

Het college van B en W presenteerde in april een visiestuk voor de ontwikkeling van de 2e fase van het stationsgebied. Vanavond wordt het onderwerp behandeld in de gemeenteraad. Het gaat in de visie vooral over de westkant van het station: Dichterswijk, Jaarbeursgebied, Westplein. Vanuit de stad klinkt een steeds luider wordende roep om de besluitvorming over de 2e fase uit te stellen, omdat de keuzes niet onderbouwd en onduidelijk. De Partij van de Arbeidfractie sluit zich daarbij aan en hetzelfde geldt voor de fracties van CDA, ChristenUnie, Student & Starter en Partij voor de Dieren. Recente oproepen van het bedrijfsleven en omwonenden, geven eens te meer aan dat draagvlak voor het plan ontbreekt. De PvdA is bezorgd dat een besluit vanavond leidt tot onwenselijke uitkomsten, maar vooral dat het de relatie met belangrijke partners in de stad onherstelbaar beschadigt.

De afgelopen maanden heeft de gemeenteraad drie informatieavonden georganiseerd om belanghebbenden mee te laten praten. Bij alle positieve, negatieve en opbouwende opmerkingen was één boodschap duidelijk: dit voorstel is niet klaar om er een besluit over te nemen. De visie bevat zeker elementen waarin mijn fractie zich kan vinden. Het autoluw maken van de binnenstad bijvoorbeeld is op een ambitie die wij toejuichen. Voor de PvdA staat het realiseren van een gebied waarin het prettig verblijven is voorop. Groen, leefbaar en veilig; in verbinding en in samenhang met het huidige centrum. Maar we zijn er nog niet gerust op dat deze visie de kwaliteit en de leefbaarheid van het gebied garandeert. Onze zorgen gaan vooral over de haalbaarheid van mobiliteitsmaatregelen en de economische gevolgen voor de oude binnenstad. De gevolgen voor de volksgezondheid zijn onvoldoende onderzocht en er zijn nog veel twijfels over de verkeersveiligheid. Pas in het najaar wordt door het college een stadsbrede verkeersanalyse gepresenteerd, die bepalend is voor de ontwikkeling van het gebied. Van de gemeenteraad vragen nu al een besluit te nemen, voordat die resultaten bekend zijn, is een onwenselijke volgorde.

Eind mei riepen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (Platform Ondernemend Utrecht, VNO-NCW, MKB-Utrecht, Toerisme Utrecht, Klepierre, VCOC en het Centrummanagement) op tot een moratorium van een jaar om tot een betere uitwerking te komen. Afgelopen week ontving de raad een vergelijkbare oproep van de Ontwikkelgroep Lombok Centraal, De Kracht van Utrecht, Stichting Maanzaad en de wijkraden Binnenstad en West, waarin besluitvorming voorbarig werd genoemd. De fracties van PvdA, CDA, ChristenUnie, Studenten & Starter en Partij voor de Dieren zijn verbaasd over de wijze waarop het college en de coalitie omgaan met de vele signalen uit de stad. Het motto van dit college is Utrecht maken we samen. Dat betekent dat je luistert naar de bezorgdheid van deze niet geringe en gevarieerde lijst betrokken maatschappelijke partijen. Hun zorgen verdienen het serieus genomen te worden. Wij hopen dat de coalitiefracties hun keuze heroverwegen en luisteren naar de geluiden uit de stad.

 

Voor vragen kun je contact met me opnemen via 06 18119590 of m.haage@utrecht.nl

Volg me op twitter: @marleenhaage