4 juni 2020

Maak de Bijzondere Bijstand toegankelijk en laagdrempelig

In Utrecht leven nog altijd veel mensen in armoede. In de pas verschenen Utrecht Monitor zien we dat beeld weer bevestigd. Van alle Utrechtse huishoudens heeft 1 op de 10 langdurig een minimum inkomen. We zijn dan ook heel blij dat onze motie is aangenomen dat witgoed (koelkast, wasmachine en dergelijke) als gift beschikbaar stelt in plaats van als lening voor de mensen die dat echt nodig hebben.  

Benut de budgetten

Wij vinden het belangrijk dat het geld dat beschikbaar is voor armoedebestrijding helemaal besteed wordt, zolang er nog zoveel mensen zijn die in armoede leven. Dit gebeurt echter niet! Sommige budgetten worden niet optimaal benut. Vaak komt dat doordat mensen de regelingen niet kennen of dat het erg ingewikkeld blijkt er een beroep op te doen. Rick van der Zweth: “We moeten blijven nadenken over wat mensen nodig hebben om rond te komen in Utrecht en over hoe we de regelingen toegankelijker kunnen maken. 

Het college stelt voor om de Individuele Studietoeslag – met terugwerkende kracht – te verhogen van €200 naar €300 per maand. Veel studenten zullen dit steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Hartstikke goed dat dit, met terugwerkende kracht, wordt geregeld! 

De ‘maar’ bij de verhoging van de individuele studietoeslag

De ‘maar’ bij dit verhaal ligt voor ons bij de wijze van financiering. Dit voorstel wordt gefinancierd door €400k weg te halen bij het budget van de Bijzondere Bijstand omdat dit in eerdere jaren niet werd besteed. Rick van der Zweth kaartte dit in het raadsdebat aan en vroeg om inspanningen van het college om dit te verbeteren. 

Uit het laatste Dashboard Werk & Inkomen blijkt namelijk dat slechts 3.100 aanvragen zijn toegekend, waar het doel 4.200 was. In de toelichting wordt aangegeven dat “het verhogen van het gebruik geen doel op zich is” terwijl we weten dat veel Utrechters grote behoefte hebben aan deze ondersteuning. Rick: “Ons bereiken signalen dat de toegankelijkheid van aanvragen onvoldoende is. Mensen zijn slecht op de hoogte van het bestaan van de regeling en weten ook niet welke kosten zij vergoed kunnen krijgen. Bovendien is het doen van een aanvraag in Utrecht erg ingewikkeld. Ook worden veel aanvragen afgewezen. 

Het kan beter

Uit andere steden zijn er goede voorbeelden hoe mensen beter via de Bijzondere Bijstand geholpen kunnen worden. Zo biedt Utrecht alleen een lening voor witgoed, terwijl Amersfoort al werkt met een gift en in er Amsterdam een lening is die na vijf jaar wordt omgezet naar een gift. Mondzorg en -hygiëne wordt in Utrecht niet aangeboden en is bij een laag inkomen voor mensen al snel te duur. Den Haag biedt bijvoorbeeld orthopedie voor kinderen aan. 

Eenvoudiger aanvragen

Mensen moeten op een veel eenvoudiger manier gebruik kunnen maken van deze regeling, vindt Rick van der Zweth. In Utrecht moet je het digitaal met DigiD aanvragen terwijl Amsterdam een nummer heeft dat je kan bellen zodat je wordt geholpen met de aanvraag. Den Haag brengt huisbezoeken en biedt voorlichting bij moskeeën, kerken, verzorgingshuizen, bibliotheken en  wijkcentra. Hierdoor kunnen veel meer mensen gebruik maken van de regelingen van de Bijzondere Bijstand.  

 Toezeggingen wethouder

De wethouder heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan en op korte termijn de raad te informeren over maatregelen om de bijzondere bijstand toegankelijker en laagdrempeliger te maken.