22 april 2014

Mooi succes voor Utrechtse huurteams!

12 bulent ADe door de PvdA geïnitieerde huurteams (zie amendement A54/2009) om kamerhuurders bij knelpunten met particuliere huurders in Utrecht te steunen, zijn een succes. Uit de jaarrapportage huurteam 2013 blijkt dat steeds meer kamerhuurders de weg naar het Utrechts huurteam weten te vinden. Het huurteam biedt huurders laagdrempelige hulp bij het bespreekbaar maken van te hoge en onredelijke huren, slecht onderhouden kamers en ondeugdelijke huurcontracten. Daarnaast heeft het huurteam een meldpunt ongewenst verhuurgedrag, waar kamerhuurders intimidaties of bedreigingen van hun verhuurder kunnen melden.

Het huurteam is actief sinds september 2010 en per 1 januari 2012 structureel ingesteld. Op verzoek van huurders heeft het huurteam in 2013 442 kamers gecontroleerd (tegen 403 kamers in 2012). Bij 387 kamers werden knelpunten geconstateerd, zoals te hoge huurprijs, achterstallig onderhoud, te slechte kwaliteit van de kamer vergeleken met de huurprijs of het huurcontract. In 2013 heeft het huurteam een totale huurverlaging van ruim 375.000 euro weten te realiseren. PvdA-raadslid Bülent Isik: “Het huurteam geeft kamerverhuurders met succes een steun in de rug bij onderhandelingen met particuliere verhuurders. Bij achterstallig onderhoud lukt het individuen vaak niet dit te laten verrekenen met de huurprijs. Na tussenkomst van het huurteam lukt dit vaak wel”.

De PvdA heeft het onderwerp buurtteams geagendeerd voor een raadsinformatieavond zodat samen met alle belanghebbenden doorgesproken kan worden voor het verder professionaliseren van de huurteams. Op de site http://www.huurteaminuwstad.nl/utrecht.html is meer informatie te vinden over de Utrechtse huurteams.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bülent Isik (06-48502989).