11 februari 2016

Noodopvang vluchtelingen Overvecht definitief

Na meerdere debatten en voorlichtingsavonden besloot de gemeenteraad vandaag over opvanglocaties voor vluchtelingen. Ondanks weerstand uit verschillende hoeken is toch besloten om 400 mensen 2,5 jaar lang op te vangen in Overvecht.

De PvdA Utrecht heeft telkens benadrukt dat opvang van de kwetsbare groep vluchtelingen in een wijk met een veelvoud aan sociaalmaatschappelijke problemen, zeer onverstandig is. Een opvatting die meerdere partijen delen maar helaas niet voldoende voor een meerderheid tegen de plannen van het college van B en W. Mijn motie om de zoektocht naar alternatieve locaties voort te zetten, kon niet op een meerderheid rekenen. Het college en een meerderheid van de gemeenteraad zijn niet overtuigd dat die alternatieven er zijn.

Onze 2 andere moties zijn door het college overgenomen. Hier zijn we vanzelfsprekend blij mee. De ene motie benadrukt het belang van de integratie van de kinderen onder de groep vluchtelingen. De andere stelt dat  kleinschalige opvang in de toekomst beter is. Beter voor vluchtelingen en beter voor het draagvlak in de betreffende wijk.

Het besluit is genomen en nu opvang in Overvecht definitief is, is het zaak ervoor te zorgen dat die opvang zo goed mogelijk gebeurt. Vanuit de raad, in nauw contact met bewoners en in samenwerking met maatschappelijke organisaties, zullen we ervoor zorgen dat het college er alles aan doet om de opvang en integratie van de vluchtelingen te laten slagen.

 

Voor vragen kan je contact met mij opnemen via b.dibi@utrecht.nl of 06-23121444

Volg me op twitter: @BouchraDibi