18 april 2016

Ongelijke kansen in het onderwijs

Niet het gezin waarin je opgroeit maar je talent en capaciteiten moeten bepalend zijn voor je onderwijsloopbaan. De Inspectie van het Onderwijs concludeert helaas dat dit niet het geval is. In het jaarlijkse rapport Staat van het Onderwijs signaleert de Inspectie een groeiende ongelijkheid tussen kinderen van laag- en hoogopgeleide ouders. Het opleidingsniveau van de ouders heeft in toenamende mate invloed op de schoolloopbaan van het kind. Bovendien is het zogenaamde ‘opklimmen’ binnen het onderwijs steeds moeilijker omdat scholen zich meer en meer toespitsen op één opleidingsniveau.

Ieder kind heeft recht op gelijke kansen op school. De PvdA-fractie wil daarom graag van het college van B en W weten hoe we deze groeiende kloof in Utrecht tegengaan. De vragen die ik hierover stelde lees je hier.

Voor meer informatie kun je contact met me opnemen via g.bouazani@utrecht.nl of 06 12392015.

Volg me op twitter: @GadizaBouazani