18 december 2014

Onrechtvaardige Fraudewet aanpassen

Utrecht legt voorlopig geen boetes op in het kader van de Fraudewet voor de sociale zekerheidsregelingen. De uitvoeringspraktijk wordt aangepast aan een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en ook zoveel mogelijk aan de recente aanbevelingen van de Nationale Ombudsman. Dit antwoordde het college in de raadsvergadering van 18 december 2014 van op mondelinge vragen van de PvdA, mede namens GroenLinks en SP.

PvdA-raadslid Ruben Post stelde de vragen naar aanleiding van een brief van PvdA-minister Asscher. In deze brief kondigt de minister aan dat de uitvoering van de wet per direct moet worden versoepeld. Zo moet voortaan in alle gevallen een individuele afweging plaatsvinden. Ook mag de boete niet meer standaard op 100 procent van het benadelingsbedrag worden gesteld, zoals nu nog het geval is. Asscher laat in zijn brief weten dat hij ook de wet gaat aanpassen.

Ruben Post is tevreden over deze ontwikkelingen: ‘De Fraudewet is hardvochtig en onrechtvaardig. Echte fraude moet natuurlijk worden aangepakt. Maar deze wet treft ook talloze onschuldige burgers keihard. Mensen die per ongeluk een verkeerd formulier invullen. Of die er niet doorheen komen op een website, en dan een boete krijgen. Heel goed dat dit nu verandert.’

De wijzigingen zijn volgens de PvdA een goed begin, maar daarmee zijn we er nog niet. De PvdA zal de Utrechtse goed in de gaten blijven houden, onder andere via het PvdA ombudsteam.

Voor meer informatie: Ruben Post (06-38604652)