25 september 2014

Ontruiming in asielzoekerscentrum, einde succesvol Utrechts asielbeleid?

bouchra14
Update na de raad:

Op onze vragen antwoordde de burgemeester dat hij het ernstig vindt dat buiten zijn betrokkenheid om een bewoner van het asielzoekerscentrum ontruimd is. Daarmee heeft de staatssecretaris de burgemeester overruled op gebied van openbare orde en veiligheid. Dit is zeer ongebruikelijk en vinden we als PvdA onthutsend!

Utrecht heeft altijd een goed asielbeleid gehad, hier zal de burgemeester zich voor blijven inzetten. Mochten er nog meer mensen ontruimd worden dan worden zij zeker opgevangen. Tot slot gaf de burgemeester aan dat hij nog een keer in overleg gaat met de staatssecretaris en de G4 over deze nieuwe werkwijze.

Oorspronkelijk bericht:

Hedenochtend is een Somalische man door de vreemdelingenpolitie en het COA ontruimd in het asielzoekerscentrum in Utrecht. Dit gaat tegen eerdere afspraken in met de Utrechtse gemeenteraad. Er is formeel afgesproken dat er geen ontruimingen plaatsvinden vanuit het asielzoekerscentrum omdat dit de openbare orde en veiligheid van de stad aantast. Daarnaast is ook afgesproken dat de burgemeester altijd geïnformeerd wordt. Deze afspraken zijn in de driehoek vastgelegd. De ontruiming veroorzaakt grote onrust onder de overige bewoners, men is bang dat ook zij straks ontruimd worden. Deze meneer is al 18 jaar in Nederland en kan niet terug naar Somalië. Daarom heb ik met steun van GroenLinks, SP, ChristenUnie, D66, Student en Starter, CDA en Partij voor de Dieren de volgende vragen aan de burgemeester voor het debat van vanavond:

1. Is het college bekend met de ontruiming hedenochtend van deze Somaliër?

Uit onze informatie blijkt dat de burgemeester gisteren, als korpsbeheerder, geen toestemming voor deze ontruiming heeft gegeven.

2. Hoe is het mogelijk dat deze ontruiming dan toch heeft plaatsgevonden? Op welke last of gronden is dit dan gebeurd en op wiens gezag?

3. Klopt het dat staatssecretaris Teeven een maatregel heeft ingeroepen die bedoeld is voor situaties van oorlog, nationale veiligheid en terrorismebestrijding om de burgemeester te overrulen?

4. Deelt het college de mening van de PvdA en de overige fracties dat de huidige situatie, die één rustige en vriendelijke bewoner van het AZC betreft, niet voldoet aan de kenmerken die horen bij de ingeroepen maatregel?

5. Kan het college aangeven wat de directe aanleiding is geweest voor de ontruiming van hedenochtend?

6. Kan het college er zorg voor dragen dat deze man van de straat wordt gehaald en opgevangen wordt?

De vrees onder de andere (Somalische) bewoners is groot, zeker ook omdat de politie gezegd zou hebben binnenkort terug te komen voor meer ontruimingen.

7. Kan het college aangeven hoeveel bewoners van het asielzoekerscentrum in eenzelfde situatie verkeren als de hedenochtend uitgezette man en dus mogelijk binnenkort ook met ontruiming geconfronteerd kunnen worden?

8. Kan het college er voor zorgen dat conform eerdere afspraken er geen ontruimingen meer plaatsvinden in het asielzoekerscentrum?

Bouchra Dibi (PvdA) mede namens GL, SP, D66, CU, S&S, CDA en PvdD.